Gietrzwałd: Ogólnopolskie Seminarium Mariologiczne

IMG_2947W Gietrzwałdzie rozpoczęło się Ogólnopolskie Seminarium Mariologiczne oraz Międzynarodowe Sympozjum Mariologiczne. 6 i 7 listopada odbędą się liczne wydarzenia naukowe i kulturalne.

Dziś o 12:00 uczestnicy sympozjum będą modlić się na Mszy świętej, której przewodniczyć będzie biskup elbląski Jacek Jezierski. Współorganizatorami wydarzenia są Kanonicy Regularni Laterańscy.
Zapraszamy do uczestnictwa w sympozjum i do wspólnej modlitwy.
IMG_2951
IMG_2961
 
 
 
IMG_2925
 
 
 
 
IMG_2928
 
 
 
 
 
IMG_2953
 
 
 
 
IMG_2968
 
 
 
 
 
 
 
Oto szczegółowy program obchodów:
Ogólnopolskie seminarium mariologiczne
„Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa regionalna i uniwersalna”
6-7 listopada 2017 r.
PROGRAM
6 listopada 2017 r. (poniedziałek)
Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (Gietrzwałd k. Olsztyna) – Dom Pielgrzyma
Godz. 9.00-11.50
Otwarcie Gietrzwałdzkich Dni Nauki i Sztuki – słowo wprowadzające ks. abp. dr. Edmunda Piszcza, doktora Honoris Causa UWM w Olsztynie
Sesja I: Teologiczno-warmiński kontekst objawień gietrzwałdzkich
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski
O. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski [WYDZIAŁ TEOLOGII KUL]: Mariofanie Gietrzwałdzkie postrzegane w światłach Chrystofanii
Bp dr Jacek Jezierski [DIECEZJA ELBLĄSKA]: Kazanie gietrzwałdzkie Karola Wojtyły (8 IX 1977)
Dr Alicja Święcicka [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW W WARSZAWIE]: Objawienia gietrzwałdzkie a współczesne objawienia maryjne
Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM [INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWM W OLSZTYNIE]: Sanktuarium gietrzwałdzkie jako duchowa stolica polskojęzycznych Warmiaków
Przerwa kawowa
Ks. mgr lic. Krzysztof Sarzała [WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE METROPOLII WARMIŃSKIEJ „HOSIANUM”]: Biblijne aspekty objawień gietrzwałdzkich
Ks. dr Paweł Rabczyński [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Wiarygodność objawień prywatnych. Kontekst gietrzwałdzki
Ks. dr Marek Adamczyk SVD [MISYJNE SEMINARIUM DUCHOWNE W PIENIĘŻNIE]: Objawienia Gietrzwałdzkie w aspekcie misyjnym
Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny [WYŻSZA SZKOŁA IM. B. JAŃSKIEGO W ELBLĄGU]: Echa objawień gietrzwałdzkich w prasie polskojęzycznej w XIX stuleciu
Dr Joanna Jaremko [ABSOLWENTKA UPJPII W KRAKOWIE]: Oddziaływanie narodowe i społeczno-kulturowe orędzia gietrzwałdzkiego
Dyskusja
Godz. 11.50-13:30 Przerwa na Mszę św. i obiad
Godz. 12.00
Msza św. pod przewodnictwem bpa Jacka Jezierskiego
Godz. 13:30-15:00 Sesja II: Literacki i muzykologiczny kontekst objawień gietrzwałdzkich
Prowadzący: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Motywy biblijne w pieśniach i modlitwach ku czci Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
Dr hab. Zenona Rondomańska [AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY]: Matka Boża Gietrzwałdzka w pieśniach warmińskich i ogólnopolskich
Dr Kinga Strycharz-Bogacz [INSTYTUT MUZYKOLOGII KUL]: Pieśń „Już to po zachodzie słońca” do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w przekazach z żywej tradycji
Ks. mgr Jan Rosłan [ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA]: Od Samulowskiego do Rogalskiego. Echa objawień gietrzwałdzkich w poezji
Mgr Zofia Szon [DOKTORANTKA, WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Repertuar Maryjny w działalności wybranych chórów kościelnych w Olsztynie
Dyskusja
Przerwa kawowa
Godz. 15:15-17:15 Sesja III: Historyczny kontekst objawień gietrzwałdzkich
Prowadzący: ks. dr hab. Krzysztof Bielawny
Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Polityka „żelaznego kanclerza” Prus, O. v. Bismarcka wobec kościoła katolickiego”
Ks. dr Marek Jodkowski [WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Wokół ekspertyzy budowlanej Fritza Heitmanna na temat kościoła w Gietrzwałdzie
Dr Stanisław Kuprjaniuk [FUNDACJA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU]: Przekształcenia architektury sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie w drugiej połowie XIX wieku
Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko [INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWM W OLSZTYNIE]: Służba Boża w sanktuarium gietrzwałdzkim w latach trzydziestych XX w. na podstawie „Ermländisches Kirchenblatt“
Dyskusja
Kolacja
7 listopada 2017 r. (wtorek)
Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, sala 2
Godz. 14:30-16:30 Sesja IV: Kulturowy kontekst objawień gietrzwałdzkich
Prowadzący: ks. dr Paweł Rabczyński
Ks. dr dr Zdzisław Kunicki [INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE]: O myśleniu ikonicznym
Dr Jowita Jagla [MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU]: Choroba – uzdrowienie – dziękczynienie we współczesnym Gietrzwałdzie
Dr Izabela Wyszowska [AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU]: Sanktuarium gietrzwałdzkie na mapie turystyki religijnej
Ks. mgr Kazimierz Brzozowski [CENTRUM STUDIÓW MARIOLOGICZNYCH UKSW „KOLBIANUM” W NIEPOKALANOWIE]: Pastoralne aspekty wezwania do trzeźwości w objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie
Mgr lic. Mateusz Rutynowski [DOKTORANT, WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Matka Boża w formacji Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
Mgr lic. Grzegorz Ćwikliński [DOKTORANT, WYDZIAŁ TEOLOGII UWM W OLSZTYNIE]: Badania ks. Tadeusza Pawluka dotyczące stosunku Kościoła do objawień prywatnych w kontekście wydarzeń z Gietrzwałdu
Dyskusja i podsumowanie Gietrzwałdzkich Dni Nauki i Sztuki 2017.
Międzynarodowe sympozjum mariologiczne / International research symposium
„Objawienia maryjne XIX i XX wieku wobec potrzeb duszpasterskich współczesnego pokolenia chrześcijan”
/ „Marian revelations of the 19th and 20th in the face of pastoral needs of the contemporary Christian generation”
6 i 7 listopada 2017 r. / November 6 and 7, 2017
Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, sala 2 / Faculthy of Theology UWM in Olsztyn, Hozjusza 15, aud. 2
Wydział Sztuki UWM w Olsztynie, ul. Szrajbera 11 / Faculthy of Art UWM in Olsztyn, Szrajbera 11
Bazylika konkatedralna św. Jakuba w Olsztynie – Stare Miasto, ul. Staszica 5 / St. Jakub`s Cathedral Basil in Olsztyn – Old Town, Staszica 5
PROGRAM
6 listopada 2017 r. (poniedziałek) / Nov. 6, 2017 (Monday)
Godz. 18.30 Wydział Sztuki UWM w Olsztynie, ul. Szrajbera 11 / Faculthy of Art UWM in Olsztyn, Szrajbera 11
Wystawa okolicznościowa towarzysząca międzynarodowemu sympozjum naukowemu, pt. „Między niebem a ziemią” dr. hab. Janusza Połoma, prof. UWM [INSTYTUT SZTUK PIEKNYCH UWM W OLSZTYNIE] / Occasional exhibition accompanying the Marian international symposium, “Between heaven and erth”, by prof. Janusz Połom
Godz. 20.00 Bazylika konkatedralna św. Jakuba w Olsztynie – Stare Miasto, ul. Staszica 5 / St. Jakub`s Cathedral Basil in Olsztyn – Old Town, Staszica 5
Koncert okolicznościowy towarzyszący międzynarodowemu sympozjum naukowemu, Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Kliros” pod dyrekcją Jana Połowianiuka [INSTYTUT MUZYKI UWM W OLSZTYNIE], pt. „Zaprawdę godnym jest wielbić Cię Bogurodzico”. W programie kompozycje klasyków muzyki cerkiewnej: Piotra Czajkowskiego, Dymitra Bortniańskiego, Aleksandra Archangielskiego, Romualda Twardowskiego i innych. / Occasional concert accompanying the Marian international symposium, „Truly worthy is to worship Thee Mother of God”, by The Team „Kliros” of the Orthodox Church Music, under the management of Jan Polowianiuk. In the program are the compositions of classics of the music of the Orthodox Church: Piotr Czajkowski, Demetrius Bortnianski, Alexander Archangielski, Romuald Twardowski and others.
7 listopada 2017 r. (wtorek) / Nov. 7, 2017 (Tuesday)
Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, sala 2 / Faculthy of Theology UWM in Olsztyn, Hozjusza 15, aud. 2
Sesja I / Session I: przewodniczy / chairmanship dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Godz. 9.00-9.30
O. prof. dr hab. Jacek Salij OP [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE]: Dlaczego w objawieniach maryjnych tak często pojawiają się wezwania do modlitwy różańcowej? / Why in revelations of the Virgin Mary so often do calls to the rosary-prayer?
Godz. 9.30-10.00
O. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU]: Znaczenie objawień maryjnych XX wieku dla współczesnego Kościoła w Polsce / The meaning of the Marian revelations in the 20th for the contemporary Church in Poland
Godz. 10.00-10.30
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE]: Objawienia prywatne w religiach niechrześcijańskich / Private revelations in non-Christian religions
Godz. 10.30-11.00
Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS [WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE]: Aktualność objawienia Matki Bożej z La Salette (19 września 1846 r.) / The topicality of the Our Lady’s revelations of La Salette (September 19, 1846)
PRZERWA (kawowa) / BREAK (coffee)
Sesja II / Session II: przewodniczy / chairmanship prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
Godz. 11.15-11.45
O. dr Bogusz Matuła, prof. PUA [PONTIFICIA UNIVERSITAS ANTONIANUM, PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS]: Przesłanie dla Kościoła, w Kościele i Kościoła: wymiar eklezjalny objawień maryjnych na przykładzie Lourdes i Fatimy / The message for the Church, inside the Church and from the Church: The ecclesial dimension of the Marian revelations on the example of Lourdes and Fatima
Godz. 11.45-12.15
Ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk [WYDZIAŁ TEOLOGII, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE]: Sanktuarium w Aparecida (Brazylia), 300 lat od „pojawienia” się Matki Bożej / The sanctuary in Aparecida (Brazil), 300 years from ‘appearing’ Mother God
Godz. 12.15-12.45
Ks. dr Andriy Oliynyk, CSsR [UKRAIŃSKI UNIWERSYTET KATOLICKI, LWÓW]: Objawienia Fatimskie jako źródło inspiracji dla mariologii o. Romana Bachtalovskyy’ego (1897-1985) / Fatima’s revelations as a source of inspiration for the mariology of Father Roman Bachtalovskyy (1897-1985)
Godz. 12.45-13.15
Prof. dr hab. Urszula Mazurczak [KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II]: Realne aspekty Objawień Matki Bożej jako transmisje dla wizualizacji w sztuce / The real aspects of the Apparitions of the Our Lady as transmissions for visualization in art
PRZERWA (obiad) / BREAK (lunch)
Sesja III / Session III: przewodniczy / chairmanship ks. dr hab. Marek Żmudziński
Godz. 13.45-14.00
O. prof. dr hab. Zdzisław J. Kijas [KONGREGACJA DS. KANONIZACYJNYCH, WATYKAN]: Przesłanie Fatimy dla Kościoła i świata / The message of Fatima for the Church and the world
Godz. 14.00-14.15
Mgr lic. Luis Llanos Sanchez [UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA SAN PABLO COCHABAMBA]: Sanktuarium Urkupinia w Boliwii / The sanctuary Urkupinia in Bolivia
Godz. 14.15-14.30
Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM [WYDZIAŁ TEOLOGII, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE]: Hagiologiczna perspektywa Orędzia Fatimskiego / The hagiological perspective of Fatima’s message

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email