Ełk: Prawosławny chór „Błahowiest”

2016.05.163W czwartek 12 maja w naszej parafii wystąpił prawosławny Chór Kameralny „Błahowiest” z Rygi.
Chór powstał w 1990 roku – zasadniczym celem przyświecającym jego zorganizowaniu było odrodzenie niesłusznie zapomnianych pereł rosyjskiej muzyki sakralnej, które też stanowią zasadniczą część jego repertuaru. „Błahowiest” wykonuje utwory od jednogłosowych śpiewów opartych na dziedzictwie muzycznym Bizancjum przez klasykę wielogłosowej muzyki cerkiewnej, po utwory kompozytorów współczesnych.
Repertuar wzbogaca również muzyka świecka autorów zarówno rosyjskich jak i zachodnich. „Błahowiest” jest laureatem wielu uznanych konkursów i festiwali chóralnych i prowadzi bardzo aktywne życie koncertowe – jego śpiew brzmiał niemal w całej Europie, a także w Rosji i Ameryce. Chórem dyryguje absolwent kierunku dyrygentury chóralnej Łotewskiej Akademii Muzycznej, założyciel chóru, Aleksandr Brandaws.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email