KAPITUŁA PROWINCJALNA 2021

W dniach 21-24 czerwca 2021 roku w domu krakowskim odbyła się Kapituła Prowincjalna, w której uczestniczył także ksiądz Opat Generalny Franco Bergamin CRL.

Zgodnie z naszymi Konstytucjami: „Kapituła Prowincjalna, która zbiera się co trzy lata, reprezentuje całą prowincję i jest wyrazem zaangażowania wszystkich współbraci w krzewienie życia kanonickiego w Kościele” (p.230).

„Sprawuje ona władzę kolegialną nad osobami i kanoniami prowincji zgodnie z własnym prawem…” (p.231)

W Kapitule Prowincjalnej biorą udział: Wizytator (Prowincjał) z urzędu i 14 delegatów wybranych przez braci z całej Prowincji.

Kapitułę rozpoczęto uroczystą Mszą św., której przewodniczył Ojciec Opat. Współbracia modlili się o światło Ducha Świętego, w rozeznawaniu znaków czasu, odczytywaniu na nowo charyzmatu i posłudze duszpasterskiej.

W trakcie obrad omówiono aktualną sytuację Prowincji i zastanawiano się nad jej przyszłym kształtem. Poruszono także wiele istotnych spraw dotyczących duszpasterstwa w parafiach, w których posługują kanonicy, jak również kwestie zarządzania administracyjno – ekonomicznego.

Omówiono formację seminarzystów i nowicjuszy oraz sprawę duszpasterstwa powołań. Ojcowie kapitulni w głosowaniu wyrazili wolę, aby dom formacyjny został przeniesiony z Krakowa do Gietrzwałdu.

Ponieważ z dniem 30 września 2019 roku dekretem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego weszły w życie normy zawarte w nowych konstytucjach zakonnych, ojcowie kapitulni podjęli pracę nad opracowaniem nowego dyrektorium Prowincji.

W czasie kapituły wybrano nowego wizytatora Ks. Dariusza Kaczyńskiego CRL (na II kadencję) oraz:

– 4 radnych – którzy w okresie pomiędzy kapitułami będą pomagali sprawować władzę nowo wybranemu prowincjałowi: Ks. Tomasza Ratajczaka CRL, Ks. Jacka Krzewickiego CRL, Ks. Piotra Adamusa CRL i Ks. Marcina Chodorowskiego CRL.

– magistra klerykatu i nowicjatu – Ks. Jarosława Klimczyka CRL

– przeorów kanonii:

Ks. Piotra Adamusa CRL (Kraków)

Ks. Tomasza Ratajczaka CRL (Gietrzwałd)

Ks. Andrzeja Oleksego CRL (Ełk)

Ks. Dawida Kovera CRL (Mstów)

Ks. Zdzisława Palusa CRL (Drezdenko)

– ekonoma prowincjalnego: Ks. Jacka Krzewickiego CRL

– moderatora powołań: Ks. Łukasza Murańskiego CRL

Nowe wybory zatwierdził ks. Opat Generalny, Franco Bergamin CRL, który uczestniczył w obradach kapituły – zawierzając z ufnością naszą przyszłość Najświętszej Maryi Matce Zbawiciela i świętym z zakonu kanoniczego.

KANONICY REGULARNI LATERAŃSCY

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email