Kraków: Poświęcenie ołtarza głównego

W sobotę 8 listopada 2014 r., Metropolita Archidiecezji Krakowskiej J. E. kard. Stanisław Dziwisz poświęcił w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie odrestaurowany ołtarz główny i nowe tabernakulum. To szczególne wydarzenie miało miejsce na Mszy św. sprawowanej o godzinie 17.00. We Mszy św. uczestniczył również Opat Generalny Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich z Rzymu – ks. Giuseppe Cipolloni CRL.
Przed końcowym błogosławieństwem Ks. Opat ks. Giuseppe Cipolloni CRL wręczył ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi specjalny dokument, tzw. „Lettere partecipazzione” – jako naszemu Wielkiemu Dobrodziejowi i Przyjacielowi w dowód uznania za szczególny wkład i zasługi dla naszego zakonu. Na mocy tego dokumentu ks. Kardynał został włączony do udziału we wszelkich dobrach duchowych naszej Kongregacji Kanoników Regularnych Najświętszego Zbawiciela na Lateranie. Od tej chwili kanonicy regularni laterańscy mają obowiązek wspierać w sposób szczególny posługę ks. Kardynała swoją modlitwą za życia, a po śmierci wypraszać łaskę zbawienia.
Zdjęcia z uroczystości poświęcenia 1
Zdjęcia z uroczystości poświęcenia 2
Kazanie J.E. Kardynała S. Dziwisza

Zdjęcia ołtarza

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email