Ks. Kazimierz Łatak CRL Profesorem Nauk Humanistycznych


Dnia 22 lutego 2012 roku ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego tytuł „Profesora Nauk Humanistycznych”. Jest to najwyższe uhonorowanie w dziedzinie nauki.
Uroczystość odbyła się o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Razem z prof. Kazimierzem Łatakiem CRL uhonorowanie przyjęło 29 profesorów z całej Polski, zajmujących się różnymi dziedzinami nauk humanistycznych i ścisłych.

Recenzentami dorobku naukowo-dydaktycznego ks. prof. Kazimierza Łataka CRL byli: Jan Dzięgielewski- historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, Edward Podkowski z Polskiej Akademii Nauk, Bohdan Rok z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Karolina Targosz również z Polskiej Akademii Nauk.
Obecnie ks. prof. Kazimierz Łatak CRL jest Dyrektorem Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kieruje Katedrą Nauk Pomocniczych Historii i prowadzi Zakład Archiwistyki Szczegółowej i Informacji Naukowej; jest członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia programy i jakość kształcenia na uniwersytetach, a także jest konsultantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jako współbracia ks. prof. Kazimierza Łataka CRL bardzo cieszymy się z tego ogromnego wyróżnienia. Gratulujemy ks. prof. Kazimierzowi Łatakowi CRL, że w tak doskonały sposób potrafi wykorzystywać dary, którymi obdarzył Go Bóg. Życzymy, aby z Bożą pomocą dalej tak znakomicie służył Kościołowi i nauce!
Galeria z uroczystości: [klikni]

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email