Mstów: prezentacja książki o Mstowie

4 maja 2014 r. w Klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie odbyła się prezentacja książki pt: „Mstów, Miasto, Klasztor, Parafia na przestrzeni wieków”.
Książka jest pracą zbiorową pod redakcją ks. prof. Kazimierza Łataka CRL i owocem sympozjum zorganizowanym w 2012 r. w osiemsetną rocznicą zjazdu biskupów polskich w Mstowie.
Prezentację książki poprzedziła uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak wraz z Księdzem Opatem Generalnym Kanoników Regularnych Laterańskich z Rzymu Giuseppe Cipolloni a także Wizytator Polskiej Prowincji ks. Marian Szczecina CRL. W homilii ks. Arcybiskup podkreślał wielki wkład Kanoników Regularnych w formowaniu się chrześcijaństwa na terenach ziemi częstochowskiej oraz znaczenie Mstowa, jako prężnego ośrodka religijnego i kulturalnego.
>

Zaprezentowana książka jest bardzo bogatą syntezą historii Mstowa, jego dziejów i ludzi związanych z klasztorem, parafią i miastem. Niewiele miejscowości może poszczycić się tak profesjonalnym opracowaniem swych dziejów, wspartych rzetelną pracą badawczą i warsztatem historycznym. Tym bardziej wszystkim autorom niniejszych tekstów bardzo dziękujemy za podjętą pracę i poświęcony czas.
Galeria z prezentacji: [kliknij]

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email