Święcenia biskupie ks. Jean-Marie Lovey


28 września miały odbyły się święcenia biskupie ks. Jean-Marie Lovey, kanonika regularnego św. Bernarda. Ks. Jean-Marie przez wiele lat ofiarnie służył swojej kongregacji. Pełnił odpowiedzialne funkcje, a od 2009 roku piastował urząd prepozyta generalnego.
8 lipca Ojciec św. Franciszek mianował ks. Lovey biskupem ordynariuszem szwajcarskiej diecezji Sion. Diecezja, w której będzie posługiwał nowy biskup, położona jest w malowniczych szwajcarskich Alpach, liczy 309 tyś. mieszkańców, z czego 76% stanowią katolicy. W skład diecezji wchodzi 158 parafii, 139 księży diecezjalnych i 94 zakonników.
W liturgii święceń uczestniczyło licznie zgromadzone duchowieństwo, kanonicy regularni ze wszystkich kongregacji, opaci, episkopat szwajcarski, lokalne władze i kilka tysięcy wiernych. Głównym konsekratorem był ustępujący biskup Norbert Brunner, a współkonsekratorami byli bp Charles Morerod OP i bp Luc Ravel – również kanonik regularny, który w trakcie Mszy św. wygłosił homilię. Po liturgii wszyscy wierni zostali zaproszeni na poczęstunek, który odbył sie na miejskim rynku.

ks. bp Jean-Marie Lovey

od lewej: ks. Łukasz Matuszczak CRL, ks. Opat Giuseppe Cipolloni CRL,
ks. bp Jean-Marie Lovey, ks. Szymon Szajko CRL, ks. Paweł Pawlak CRL,


ks. Opat Giuseppe Cipolloni CRL

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email