Trzecia rocznica Kanonizacji św. Stanisława


W czwartek 17 października 2013 roku przeżywaliśmy trzecią rocznicę kanonizacji naszego świętego Współbrata Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem.
Z tej okazji w Bazylice Bożego Ciała na Krakowskim Kazimierzu, o godzinie 19.00, odbyła się uroczysta Msza św. Była ona sprawowana przy Mauzoleum św. Stanisława, gdzie po dziś dzień znajdują się doczesne szczątki naszego Współbrata.
Mszy św. przewodniczył ks. Marian Szczecina CRL – Wizytator Polskiej Prowincji Kanoników Regularnych Laterańskich. Kazanie wygłosił ks. Piotr Walczak CRL – Proboszcz Parafii Bożego Ciała w Krakowie. Po Mszy św. ks. Wizytator odczytał litanię do św. Kazimierczyka. Po niej każdy z obecnych miał możliwość ucałowania relikwii św. Stanisława.

 
Galeria z kanonizacji Rzym, 17.10.2010 r. (kliknij)
Życiorys św. Stanisława (kliknij)
Film o św. Stanisławie (kliknij)
 
Litania do św. Stanisława Kazimierczyka
Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
 
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Stanisławie Kazimierczyku,
Wierny wykonawco rad ewangelicznych,
Naśladowco życia apostolskiego,
Czcicielu Ran Ukrzyżowanego Zbawiciela,
Skupiający wiernych przy jednym stole eucharystycznym,
Miłośniku Krzyża i umartwienia,
Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej,
Przykładzie cnót chrześcijańskich,
Wzgardzicielu próżności świata,
Wzorze pokory i cierpliwości,
Siewco braterskiej miłości,
Miłośniku czystości,
Kaznodziejo wiernie objaśniający słowo Boże,
Nauczycielu teologii i Pisma Świętego,
Troskliwy wychowawco młodzieży zakonnej,
Niezmordowany spowiedniku ludu Bożego,
Przewodniku pokutujących,
Ucieczko będących w niebezpieczeństwie,
Pociecho smutnych i strapionych,
Opiekunie ubogich,
Nadziejo chorych,
Narzędzie cudownych dzieł Bożych,
Lekarzu przywracający wzrok,
Podporo chromych,
Ozdobo Zakonu Kanoniczego,
Chlubo naszego Narodu,
Patronie Krakowa i Kazimierza,
 
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść  nam, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email