Trzy wizerunki Madonny – sympozjum

2 lutego, w krakowskim klasztorze Bożego Ciała, odbyło się sympozjum poświęcone najstarszym wizerunkom maryjnym tego miejsca.
Sesję naukową poprzedziła Msza święta której w Kaplicy Zwiastowania przewodniczył ks. Marian Szczecina CRL – Wizytator Polskiej Prowincji Kanoników Regularnych. Po Mszy św. zaproszeni goście udali się do klasztornej biblioteki, gdzie przybyłych powitał przeor – ks. Dariusz Kaczyński CRL. Krakowski Przeor podziękował wszystkim którzy przyczynili się do renowacji i wykonania różnorodnych badań nad obrazami MB Roudnickiej i Madonny z Jabłkiem.
Sesję prowadził i pierwszy wykład nt. kultu Matki Bożej w Zakonie Kanoników Regularnych wygłosił ks. prof. Kazimierz Łatak CRL. Zakonnicy, którzy w sposób szczególny starali się naśladować Chrystusa, nie mogli zapomnieć o Tej, która zawsze przy nim była – Jego Matce. Dlatego kanonicy, podobnie jak inne zakony, mieli i nadal mają szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Dowodem tego są przechowywane w archiwum zwyczajniki, księgi liturgiczne oraz duża liczba kościołów, kaplic i ołtarzy dedykowanych Maryi.
Najwięcej miejsca podczas sympozjum poświęcono wizerunkowi Matki Bożej Roudnickiej. Obraz ten od marca do lipca 2009 znajdował się w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa Sztalugowego ASP w Krakowie. W sympozjum brali udział członkowie zespołu badawczego i konserwatorskiego obrazu. To od nich osobiście można było usłyszeć o rezultatach przeprowadzonych prac. Wynikami badań dzielili się: prof. Małgorzata Schuster-Gawłowska – kierownik wspomnianej Katedry i zespołu, prof. Helena Małkiewiczówna, mgr Jerzy Żmudziński oraz mgr Wojciech Bochnak wraz z zespołem fizyków, chemików i innych specjalistów.
Druga część sympozjum była poświęcona wizerunkowi Matki Zbawiciela i obrazowi znajdującemu się w ołtarzu głównym kościoła w Kamieniu. Obraz Matki Bożej z Kamienia z racji odbywającego się sympozjum został przywieziony do Krakowa i nadarzyła się niecodzienna okazja zobaczenia go z bliska.
Dawid Kover CRL
 

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email