Wawierka: Wizyta Opata Genetalnego

20161019_134048
W dniach od 17 do 20 października 2016 roku z braterską wizytą  udał się do Wawierki /Białoruś/ nasz Opat Generalny Giuseppe Cippoloni. Chciał bliżej poznać realia pracy naszego Współbrata. Ks. Andrzej Roubo. Od kilku lat jest on proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wawierce. Przed nim urząd proboszcza pełnili ks. Robert Mazurkiewicz i Ks. Feliks Popielewicz, którzy zostawili tu niezatarty ślad swojej pracy i posługi duszpasterskiej. Nasz kościół parafialny jak i dom zakonny w porównaniu z innymi kościołami i plebaniami wygląda naprawdę dobrze i świadczy o gospodarności i dobrej pracy kanoników regularnych. Ks. Andrzej jest równocześnie dziekanem dekanatu lidzkiego i cieszy się zaufaniem zarówno kurii biskupiej jak i kapłanów. Niestety sytuacja naszej parafii jest dosyć trudna ze względu na to, że dzisiejsze władze Białorusi nie pozwalają żadnemu kapłanowi, obywatelowi Polski, na pracę duszpasterską. Z tego względu, tylko kapłani z obywatelstwem białoruskim mogą tutaj pracować. Jest to bariera, której można zaradzić tylko głęboką i ufną modlitwą o powołania do naszego zakonu z tego terytorium. Wspominał o tym Opat i prosił o to parafian Wawierki. Ks. Opat wyraża swoją wdzięczność Ks. Andrzejowi za otwarty dom i serce.

20161018_114042
Ks. Generalny z Bp pomocniczym Józefem i Ks. proboszczem Andrzejem

20161018_112950
20161018_161347
ołtarz główny kościoła w Krzemienicy

20161018_161328
nagrobek fundatorów kościoła i klasztoru w Krzemienicy

20161018_114743
ołtarz główny katedry w Grodnie



Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email