Zmarł ks. Tadeusz Wilczyński CRL

x_tadeusz_wilczynskiW dniu 4 stycznia 2017 r. w klasztorze we Mstowie odszedł do Pana po długiej i ciężkiej chorobie nasz współbrat ś.p. ks. Tadeusz Wilczyński CRL. [Fotorelacja]
 
Ks. Tadeusz Wilczyński CRL, syn Józefa i Józefy z d. Papuga, urodził się 12 lipca 1951 roku w Janowicach Wielkich. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej naukę kontynuował w Szkole Zawodowej, a następnie w liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie-Mościcach, gdzie uzyskał maturę.
W 1981 r. rozpoczął nowicjat w Zakonie Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie. Swoją pierwszą profesję zakonną złożył 26 września 1982 roku, a cztery lata później 21 września 1986 roku profesję wieczystą. Dnia 28 maja 1988 roku w kościele Bożego Ciała w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Juliana Groblickiego.
Po święceniach prezbiteratu podjął  pracę duszpasterską jako katecheta i wikariusz w parafiach: w Drezdenku, Kamieniu, Rąpinie, Rudniku, Niegosławiu oraz Mstowie. Ostatnie lata życia posługiwał w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koninie (Archidiecezja Częstochowska) pełniąc tam urząd i funkcję proboszcza i dziekana.
Za lata ofiarnej posługi kapłańskiej dla wiernych oraz życia zakonnego w naszej wspólnocie Kanoników Regularnych Laterańskich wyrażamy Bogu wdzięczność naszymi modlitwami. Niech Miłosierny Jezus przyjmie naszego współbrata ks. Tadeusza Wilczyńskiego do chwały zbawionych w niebie.
Msza żałobna za ś.p. ks. Tadeusza Wilczyńskiego CRL odprawiona została w piątek, 6 stycznia 2017 roku, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koninie o godz. 16.00.
Natomiast w sobotę, 7 stycznia 2017 we Mstowie w kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P. o godz. 12.00 została odprawiona Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wacława Depo i następnie odprowadzenie ciała do grobowca zakonnego na cmentarzu parafialnym.
 

R.I.P.

klepsydra_wilczynski

 

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email