Życzenia dla Członków Krucjaty Modlitwy za Kapłanów


Drodzy Członkowie Krucjaty Modlitwy za Kapłanów!
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas szczególny dla wielu milionów ludzi na ziemi. W Polsce zasiądziemy do tradycyjnej Wigilijnej Kolacji i dzielić się będziemy opłatkiem. Nucić będziemy słowa kolęd i składać sobie nawzajem życzenia. Wielu z nas weźmie udział w Pasterce by w tę wyjątkową noc cieszyć się z narodzin Jezusa Chrystusa.
To właśnie w świątyniach dokona się to, co jest dla nas katolików najistotniejsze, a co wyrażają słowa kolędy: I my czekamy na Ciebie Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.
Chrystus narodzi się dla nas na ołtarzu, przyjdzie by zamieszkać w stajence naszego serca: lichej, skromnej, ubogiej i prostej ale otwartej i gotowej na Jego narodzenie. Nie wolno nam zapomnieć o tym, że to najbardziej odpowiednie miejsce dla Tego, który jest „Bogiem z nam”. Dzięki namaszczonym dłoniom kapłana Chrystus dosięga ludzkiego serca, dotyka go swym Przenajświętszym Ciałem i poi Najdroższą Krwią.
Przesyłając Wam najserdeczniejsze świąteczne życzenia wszelkiego Bożego błogosławieństwa, pragnę jednocześnie podziękować za Waszą modlitwę w intencji powołań. Świat bez kapłanów nie byłby już tym samym światem, nie byłby miejscem przebywania Boga w Eucharystycznej postaci i stołem karmienia się Jego Ciałem. Potrzebujemy Waszego wsparcia. Przystępując do „Krucjaty” wzięliście na siebie obowiązek tej szczególnej modlitwy o dar powołań. Trwajcie w dobrym postanowieniu. Proście Boga, by ci którzy odczuwają w sumieniu delikatny głos Bożego wezwania, potrafili na niego odważnie odpowiedzieć, czasem wbrew temu co mówi świat i aby mieli siły by wytrwać na obranej drodze. Ogarniajmy wspólnie modlitwą wszystkich kapłanów przeżywających kryzysy i borykających się z rozmaitymi problemami. Prośmy o świętość dla każdego kapłana, bo współczesny człowiek potrzebuje świętych przewodników na drodze do nieba.
Niech Bóg będzie z nami wszystkimi, niech będzie pośród nas.
Z modlitwą i wdzięcznością w imieniu wszystkich
Kanoników Regularnych Laterańskich
Ks. Łukasz Bugała CRL
Promotor powołań

Boże Narodzenie A.D. 2013

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email