kwiecień 25, 2016

Wspólnota Modlitwy

Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna ma charakter Konfederacji, na czele której stoi Opat Prymas. Nie ma on władzy jurysdykcyjnej nad poszczególnymi Kongregacjami. Jest to tytuł honorowy. Konfederacja została ustanowiona 25 maja 1959 roku listem apostolskim papieża Jana XXIII „CARITAS UNITAS”. W skład Konfederacji wchodzi 9 Kongregacji.

CZYTAJ WIĘCEJ »

Formacja

Celem każdego seminarium duchownego jest wychowywanie młodego człowieka na ucznia Jezusa, który jest gotowy na tworzenie więzi z Bogiem i ludźmi, w drodze za Jezusem. Natomiast szczególnym celem seminarium Kanoników Regularnych Laterańskich jest pokazanie życia zgodnego z charyzmatem zakonu. Dlatego nasze seminarium różni się od innych podobnych instytucji ŻYCIEM

CZYTAJ WIĘCEJ »

Kanonicy dzisiaj

Placówki w Polsce   Kanonicy regularni oddają się głównie posłudze w parafiach, m.in. w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie, głoszeniu rekolekcji i prowadzeniu działalności naukowej. W 2005 roku otworzyli Ośrodek Terapii Uzależnień OTU. Kanonicy polscy pracują również wśród Polonii w Anglii, a także w parafiach we Francji i na Białorusi. Dbają o pogłębianie wspólnotowego wymiaru

CZYTAJ WIĘCEJ »

Kanonicy w Polsce

Do Polski kanonicy regularni przybyli na przełomie XI i XII w. Powstały prepozytury m.in. w Trzemesznie, Czerwińsku nad Wisłą, we Wrocławiu – Kościół NMP na Piasku, Żaganiu, Kłodzku, Mstowie, Kaliszu. Na przełomie XII i XIII wieku na ogólną liczbę klasztorów w Polsce – 18, jedna trzecia należała do kanoników regularnych. W 1405

CZYTAJ WIĘCEJ »

Tradycja Zakonu

Św. Augustyn doświadczył, że do Boga idzie się zawsze z drugim człowiekiem. Ta idea przyświecała mu, kiedy wraz z przyjaciółmi zakładał pierwszą wspólnotę kapłanów prowadzących wspólne życie. Duchowość danej rodziny zakonnej jest odbiciem życia duchowego jego założyciela. Dzisiaj, ponad półtora tysiąca lat później, naśladując

CZYTAJ WIĘCEJ »

Pomysł św. Augustyna

Augustyn urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście, w Algierii. W szkołach Tagasty, Madaury i Kartaginy zyskuje kolejno stopnie: litterator, grammaticus i wreszcie rhetor. Jako nauczyciel retoryki pracuje w Kartaginie, w Rzymie, w Mediolanie. Naucza przez 12 lat. W tych latach staje się namiętnym poszukiwaczem prawdy i miłości. Szybko schodzi

CZYTAJ WIĘCEJ »
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on tumblr

NAJNOWSZE WPISY:

Archiwum