Twórczość

Ks. dr Stefan Ryłko CRL- Doktor Habilitowany, jeden z pierwszych autorów zajmujących się tematyką kanoniczą, szczególnie zaś zabytkami związanymi z Kongregacją Krakowską. Ksiądz Stefan Ryłko jest znanym w środowisku krakowskim promotorem spraw kanonizacyjnych. Zmarł 2 stycznia 2015 roku.

Poniżej prezentujemy wybrane dzieła pióra Ks. prof. Stefana Ryłko CRL, które w sposób szczególny dotyczą Kanoników Regularnych Laterańskich:

“Apostoł Eucharystii bł. Stanisław Kazimierczyk”
Książka w naukowy a jednocześnie zwięzły sposób przedstawia notę biograficzną bł. Kazimierczyka CRL. Ponadto w niniejszej pozycji znajdziemy oposy rozlicznych cudów dokonanych za wstawiennictwem tego Świętego Zakonnika z Kazimierza w Krakowie.

“Patron Kazimierza bł. Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem”
Jest to pierwsza z serii publikacji związanych z osobą Stanisława Kazimierczyka. Znawca tematu, Ksiądz dr hab. Stefan Ryłko CRL  przedstawia w niej osobę obecnego świętego oraz środowisko w jakim wzrastał.

“Kult Matki Boskiej czczonej w obrazie znajdującym się w Kaplicy Zwiastowania N.M.P. w kościele Bożego Ciała w Krakowie”
Publikacja przedstawia dzieje kultu jakim lud obdarzył obraz Matki Bożej odbierający cześć w jednej z kaplic kościoła Bożego Ciała w Krakowie. Książka opisuje pokrótce sam obraz, jego dzieje i kult jaki odbierał. Stanowi zarazem syntezę dziejów pobożności ludowej na Kazimierzu i w Krakowie.

“Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem”
Książka ta ukazała się z okazji kanonizacji Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem jaka odbyła się w Rzymie w październiku 2010 r. Uwzględnia ona wszelkie najnowsze badania związane z osobą św. Stanisława, XV wiecznym miastem Kazimierzem oraz klasztorem w którym żył i pracował Stanisław Kazimierczyk.

Ks. Kazimierz Łatak CRL pochodzi z Kamienia k/ Krakowa. Ks. Kazimierz jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie historii.

Profesor i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk Historycznych UKSW, kierownikaKatedry Nauk Pomocniczych i Archiwistyki w Instytucie Historii UKSW w Warszawie oraz dyrektora Instytutu Studiów nad Dziejami i Kulturą Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce.

Poniżej prezentujemy wybrane dzieła pióra Ks. prof. Kazimierza Łataka CRL, które w sposób szczególny dotyczą Kanoników Regularnych Laterańskich:

“Kanonicy Regularni Laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku”
Publikacja poświęcona dziejom prepozytury Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich na Kazimierzu pod Krakowem od fundacji do końca wieku XVI.

Bogato ilustrowana i opatrzona przypisami. Książka jest owocem pracy ks. prof. Kazimierza Łataka CRL.

“Poczet rządców opactwa Bożego Ciała Kanoników Regularnych w Krakowie”
Książka ukazuje sylwetki przeorów, prepozytów i opatów klasztoru kanoników przy kościele Bożego Ciała w Krakowie.

Prezentuje przy tym całościowy obraz dziejów klasztoru ukazanych przez pryzmat jego rządców.

“Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów”
Doskonała publikacja rzetelnie omawiająca historię krakowskich kanoników regularnych. Podstawa dla każdego zainteresowanego kanonikatem na ziemiach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, obejmująca również czasy współczesne.

“Ksiądz Stefan Ranatowicz: barokowy kronikarz i pisarz klasztorny”
Książka biograficzna jednego z wybitnych przedstawicieli konwentu Bożego Ciała, którego wkład w dziejopisarstwo kongregacji krakowskiej jest nie do przecenienia.


“Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku”

Książka napisana wspólnie przez Księży prof. Kazimierza Łataka CRL i dr Stanisława Nalbacha CRL poświęcona dorobkowi intelektualnemu prepozytury krakowskiej w XV i XVI wieku.

Porusza w szerszym zakresie kwestie jedynie sygnalizowane we wcześniejszych publikacjach.

“Kamień: studium z dziejów parafii”
Książka pióra Księdza Profesora Kazimierza Łataka CRL poświęcona dziejom jego rodzinnej miejscowości – Kamienia pod Krakowem – oraz parafii, która powstała w tej wsi w początkach XX wieku.

“Łaskami słynący obraz
Matki Boskiej Opieki w Kamieniu”

“Bazylika i klasztor Bożego Ciała
Kanoników Regularnych Laterańskich
na Kazimierzu w Krakowie”

PRZEWODNIK

Ks. Jerzy Hajduga CRL urodził się 30 marca 1952 r. w Krakowie. Wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w 1980 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r.

Autor tomików poetyckich, sztuk teatralnych, licznych felietonów oraz innych form publicystycznych i literackich.

Wiersze publikował między innymi w „Tygodniku Kulturalnym”,  „Poezji”, „Literaturze”, ostatnio w „Więzi” i „Przeglądzie Powszechnym”. Jego wiersze przekładano na język niemiecki i angielski.

Jest autorem spektaklu poetyckiego „Ten pusty krzyż”, wystawionego w olsztyńskim Teatrze im. S. Jaracza (1991).

https://jerzyhajduga.pl/

Pisali o nim między innymi:
Maciej Zdziarski („Dwa żywioły”. Posłowie do tomu pod tym samym tytułem. Olsztyn 1994);
Zdzisław Łączkowski („Bez maski” w antologii „Wolność nie zniewolona, czyli spacerkiem przez sacrum i profanum”. Warszawa 1997);
Piotr Urbański („O poezji Jerzego Hajdugi”. „Przegląd Powszechny” 2006, nr 1);
Arkadiusz Frania („Unia i schizma albo poetyckie dry wine”. „Akant” 2006, nr 8);
Andrzej Sulikowski („Krótkie formy Jerzego Hajdugi”.  „Pogranicza” 2007, nr 3 oraz posłowie do tomiku „Wynajęty widok”. Warszawa 2008);
Robert Cieślak („Pisarze w sutannach i habitach”. Pod redakcją R. Cieślaka i P. Urbańskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2008).

Obecnie Ks. Jerzy Hajduga CRL pracuje w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku (woj. lubuskie).

Ks. Jerzy Hajduga CRL opublikował tomiki wierszy:

 • Nawrócenie św. Augustyna (Kraków 1989)
 • Najtrudniej Bogu (Kraków 1990)
 • Panie, Ty wiesz (Drezdenko 1991)
 • Miłość, która nie mogła umrzeć (Olsztyn  1991)
 • Zabłądzić  (Kraków 1993)
 • Dwa żywioły (Olsztyn 1994)
 • Zamilczenia (Gorzów Wlkp. 1994)
 • Beze mnie (Kraków 1996)
 • Rozmilczam się na wiele głosów (Olsztyn 1998)
 • Droga krzyżowa (Ełk 2000)
 • Spoglądając  (Poznań 2003)
 • Rozerwanie nieba (Kraków 2006)
 • Wynajęty widok (Warszawa 2008)
 • Rozerwanie nieba (Kraków 2008, wydanie drugie)
 • Powieki wieków (Poznań 2012)
 • Odpocząć od cudu (Warszawa 2015)
 • Współbrzmienie, fotografie: Maria Kuczara (Kraków/Drezdenko 2016)

Felietony:

 • Granice przyzwyczajenia (Ełk 2001)
 • Klatki i klitki (Gorzów Wlkp. 2005)

Płyta CD

 • Coraz ciszej- wiersze Jerzego Hajdugi (śpiewa Dominika Świątek, czyta Maciej Rayzacher, 2013)
Ks. Jarosław Klimczyk
CRL
Niektóre z poniższych tekstów pisałem wiele lat temu. Jedne ciągle lubię i identyfikuję się z treścią i wartościami jakie usiłują nieść, inne wywołują tylko rumieniec zawstydzenia. Jednak jedne i drugie są historią mojej drogi, zmian w myśleniu i życiu. 

Jarosław Klimczyk CRL

1. “Zły i łzy” , katolik.pl 12/2003

2. “Wystarczy być” , mateusz.pl 09/2002

3. “Mała. Opowiadanie pielgrzymkowe” , Kalendarz  2007

4. “Krok – pierwsze dni w klasztorze”, Cor Unum 4/2005

5. “Złodzieje i prostytutki…”, katolik.pl 4/2009

6. “A dlaczego ksiądz został księdzem?” , katolik.pl 5/2009

7. “Czy ksiądz jest jak banan? katolik.pl 06/2009

8. “Ocaleni w Gietrzwałdzie” Świat Problemów 2010/4

9. “Zaskoczony wolnością” – recenzja książki o. M. Biskupa OP 2014.08

10. “Najszczęśliwszy dzień księdza Jarka” – blog VI L.O. w Krakowie

11. “Odklejanie traumy” – Gość Niedzielny 2016.09

12. “Jest w nas wiosna” – Gość Niedzielny 2015.12

13. “To poczucie tęsknoty” – Gość Niedzielny 2016.09

14. “Od tajemnicy ciemni do zachwytu nad życiem” – drezdenecka.pl

15. “Alkoholizm to choroba rodzinna” – audycja w Radiu Olsztyn 2014

16. Psychologia i religia – list do Gościa Niedzielnego 2017.02

17. Rozmowa o Gietrzwałdzie z księdzem Stefanem Porossą CRL – film “Proroctwo” – 2017.05

18. “Miłość leczy nie cierpienie” – Gość Niedzielny – 2017.06

19. “Z Gietrzwałdu do Mariówki” – homilia na YouTubie 2017.05

20. “Dom nie tylko mój” – świadectwo na stronie Centrum Formacji
Duchowej 2019.01

21. “Orędzie na trudne czasy” – udział w filmie 2017.07

22. List do Braci w sprawie troski o osoby zranione w Kościele – deon.pl  05.2019

23. “Wina” – Pastores, Lato 2020 – fragment

24. “Radio Gietrzwałd – głos nadziei w czasie epidemii” – 30 audycji

25. Oremus, styczeń 2020 – wprowadzenie do Ewangelii

26. Słowo na jutro – playlista na YT Centrum Formacji Duchowej (każdy ostatni wtorek miesiąca od 21:00) – https://youtube.com/playlist?list=PLOJAEaAmZzCGsOwLKMqDOM4ZMVbgXeJ2B

Kontakt: Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie – Gietrzwałd: Pomoc rodzinie – Kanonicy Regularni Laterańscy

ING 63 1050 1807 1000 0097 1624 0651

 
Ks. Jarosław Klimczyk
CRL
Niektóre z poniższych tekstów pisałem wiele lat temu. Jedne ciągle lubię i identyfikuję się z treścią i wartościami jakie usiłują nieść, inne wywołują tylko rumieniec zawstydzenia. Jednak jedne i drugie są historią mojej drogi, zmian w myśleniu i życiu. 

Jarosław Klimczyk CRL

1. “Zły i łzy” , katolik.pl 12/2003

2. “Wystarczy być” , mateusz.pl 09/2002

3. “Mała. Opowiadanie pielgrzymkowe” , Kalendarz  2007

4. “Krok – pierwsze dni w klasztorze”, Cor Unum 4/2005

5. “Złodzieje i prostytutki…”, katolik.pl 4/2009

6. “A dlaczego ksiądz został księdzem?” , katolik.pl 5/2009

7. “Czy ksiądz jest jak banan? katolik.pl 06/2009

8. “Ocaleni w Gietrzwałdzie” Świat Problemów 2010/4

9. “Zaskoczony wolnością” – recenzja książki o. M. Biskupa OP 2014.08

10. “Najszczęśliwszy dzień księdza Jarka” – blog VI L.O. w Krakowie

11. “Odklejanie traumy” – Gość Niedzielny 2016.09

12. “Jest w nas wiosna” – Gość Niedzielny 2015.12

13. “To poczucie tęsknoty” – Gość Niedzielny 2016.09

14. “Od tajemnicy ciemni do zachwytu nad życiem” – drezdenecka.pl

15. “Alkoholizm to choroba rodzinna” – audycja w Radiu Olsztyn 2014

16. Psychologia i religia – list do Gościa Niedzielnego 2017.02

17. Rozmowa o Gietrzwałdzie z księdzem Stefanem Porossą CRL – film “Proroctwo” – 2017.05

18. “Miłość leczy nie cierpienie” – Gość Niedzielny – 2017.06

19. “Z Gietrzwałdu do Mariówki” – homilia na YouTubie 2017.05

20. “Dom nie tylko mój” – świadectwo na stronie Centrum Formacji
Duchowej 2019.01

21. “Orędzie na trudne czasy” – udział w filmie 2017.07

22. List do Braci w sprawie troski o osoby zranione w Kościele – deon.pl  05.2019

23. “Wina” – Pastores, Lato 2020 – fragment

24. “Radio Gietrzwałd – głos nadziei w czasie epidemii” – 30 audycji

25. Oremus, styczeń 2020 – wprowadzenie do Ewangelii

26. Słowo na jutro – playlista na YT Centrum Formacji Duchowej (każdy ostatni wtorek miesiąca od 21:00) – https://youtube.com/playlist?list=PLOJAEaAmZzCGsOwLKMqDOM4ZMVbgXeJ2B

Kontakt: Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie – Gietrzwałd: Pomoc rodzinie – Kanonicy Regularni Laterańscy

ING 63 1050 1807 1000 0097 1624 0651

 

Ks. Jacek Krzewicki CRL pochodzi z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). Obecnie pełni funkcję ekonoma Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Ks. Jacek jest założycielem fundacji „OTUlony w nadzieję”, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz budowniczym i prezesem Ośrodka Terapii Uzależnień w Starych Juchach k/ Ełku.

“Rozmowy o uzależnionych kobietach”

Książka jest owocem zorganizowanej w październiku 2006 r. przez fundację “OTUlony w nadzieję…” i Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach koło Ełku ogólnopolskiej konferencji “Uzależnienia u kobiet-diagnoza, terapia, specyfika podejść terapeutycznych”. Spotkanie wybitnych autorytetów, wygłoszone referaty, przeprowadzone warsztaty i dyskusje uświadomiły autorom publikacji, że jest to niezwykle ważne, choć często niezauważane zjawisko.

Korzystając z możliwości rozmowy z uczestnikami konferencji, autorzy książki pytali o to, co wydawało się ważne i ciekawe. Z dr Bohdanem Woronowiczem rozmawiali o specyfice kobiecego alkoholizmu, z mgr Magdaleną Ilnicką o społecznej percepcji kobiecego picia. Dr Anna Basińska opowiedziała o biologicznym aspekcie alkoholizmu kobiet, a prof. Lucyna Golińska o relacjach między osobowością a uzależnieniem. Mgr Leszek Sagadyn udzielił wywiadu o terapii uzależnionych z zaburzeniem osobowości borderline, a mgr Agnieszka Litwa o przemocy wobec pijących kobiet. Cykl rozmów zamyka opowieść dr Ewy Woydyłło o tym, jak kobiety wychodzą z alkoholizmu.

W niniejszym wydawnictwie autorzy przedstawili zapis swoich rozmów, czyniąc to z przekonaniem, że dyskusja o uzależnieniach kobiet musi zacząć się od przekazywania podstawowych informacji.


Ks. Tadeusz Masłowski CRL
– wieloletni duszpasterz, katecheta i proboszcz parafii Bożego Ciała w Krakowie oraz były kapelan wojskowy. 

Ks. Tadeusz jest autorem poczytnej serii książek „Modlitewniki większe”. Na cykl składają się książki zawierające modlitwy ku czci świętych, którzy cieszą się szczególnym kultem w naszej Ojczyźnie. Do każdego z modlitewników dołączona jest płyta z pieśniami i melodiami.

“Pod Twoją Obronę” – Nieustanna modlitwa za Ojczyznę i Kościół – modlitewnik różańcowy.

Modlitewnik ten jest przeznaczony dla tych, którzy biorą sobie do serca nieustanne zachęty Najświętszej Maryi Panny do odmawiania Różańca, powtarzane w cudownych objawieniach na całej ziemi. Matka Boża ciągle na nowo wręcza ludziom skuteczne narzędzie pomocne w walce z narastającym złem i moralnym zamieszaniem.

Także Polska z trudem opiera się współczesnym trendom zakłamania i rozmywania wartości moralnych. Polacy wierzą jednak , że Różaniec Maryjny ma moc zapewnienia im lepszej, chrześcijańskiej przyszłości.

Święty Jan Paweł II w Liście apostolskim o Różańcu pisze: „Weźcie znów ufnie do ręki koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią w kontekście codziennego życia… Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny jest  modlitwą o sercu chrystologicznym.

Ten modlitewnik to nieme tylko kilkanaście propozycji rozważań różańcowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lecz także przewodnik po Różańcu i jego historii oraz zbiór świadectw mówiących o tym, jak wielki wpływ wywiera na losy poszczególnych ludzi i świata.          


ks. Tadeusz Masłowski CRL

“Modlitwy i pieśni do Świętego Józefa”
Pozycja ta to najbardziej obszerny w języku polskim zbiór modlitw, nowenn i innych szczególnych nabożeństw oraz 92 pieśni ku czci św. Józefa, Oblubieńca, Żywiciela i Obrońcy Syna Bożego.
Cały prezentowany zbiór został również udostępniony na płycie CD, a dodatkowo – do pieśni – nagrane są również melodie. Na końcu znajduje się galeria pięknych, kolorowych obrazów św. Józefa, wśród nich te najbardziej znane i czczone w Kaliszu i Krakowie.

“Dziś też mamy nieustanne powody do tego, aby św. Józefowi polecać każdego człowieka.”
“Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele każdego i wszystkich”


(sługa Boży Jan Paweł II, Papież,
Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custus”)

“Litanie i Modlitwy”
Z radością witam pozycję, wydawniczą “Litanie i Modlitwy”, zebrane i wydanie przez księdza Tadeusza Masłowskiego,(ówczesnego) proboszcza parafii Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu.
Znajomość moja z autorem sięga drugiej połowy lat 50-tych, kiedy byłem wykładowcą w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu, a ksiądz Tadeusz był moim słuchaczem.
Fakt, że autor jako młody ksiądz pełnił obowiązki kapelana księdza biskupa Karola Wojtyły w latach 1960-61, wywarł trwały ślad na jego pracę kapłańską i zaangażowanie duszpasterskie.
Zebrane w jednej pozycji książkowej, najczęściej odmawiane lub śpiewane litanie w czasie nabożeństw, i nadto powiększona czcionka, zapewne będą dobrze przyjęte przez wszystkich użytkowników.
Wydrukowane w tej książce modlitw są wyrazem żywej wiary naszego Narodu i chlubnie świadczą o jego pobożności. Wezwania Litanii często mieszczą w sobie głęboką myśl teologiczną. Uważne ich odmawianie czy śpiewanie pogłębiają naszą wiedzę religijną.
Składam autorowi tego pożytecznego i pięknie wydanego dziełka podziękowanie za włożoną pracę. Życzę też następnych pozycji wydawniczych.
Autorowi i użytkownikom chętnie udzielam biskupiego błogosławieństwa.


+ bp Albin Małysiak
Kraków, 10.02.2002

“Modlitwy i pieśni do Matki Bożej”


Książka ta to bardzo pożyteczna i wyjątkowa pozycja, zawiera bowiem ogromną liczbę modlitw (532), litanii (12) i pieśni (206) ku czci Najświętszej Maryi Panny – Matki naszego Zbawiciela. Czytając je, widać jak bogata jest ich treść, jak pięknie i wnikliwie oddają różne sytuacje duszy ludzkiej. Wskazują też, zagubionemu dziś człowiekowi, gdzie i jak szukać skutecznej pomocy. Tylko w Bogu, do Którego zawsze prowadzi Maryja, jest nasza moc i życiowe zwycięstwo.
Zbiór ten stanowi również piękny dokument maryjnej duchowości wielu świętych, którzy pozostawiając nam modlitwy do Matki Bożej, a także zmarły ostatnio Umiłowany Ojciec św. Jan Paweł II ze swoim zawołaniem “TOTUS TUUS”, są wyrazistym i czytelnym przykładem dla nas.
Ks. Tadeuszowi Masłowskiemu za włożony trud zebrania tak wielu modlitw, litanii i pieśni ioraz udostępnienie tego na płycie CD oraz wydawnictwu Pijarów składam serdeczne podziękowania.


ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL

“Modlitwy i pieśni do Świętego Józefa”
Pozycja ta to najbardziej obszerny w języku polskim zbiór modlitw, nowenn i innych szczególnych nabożeństw oraz 92 pieśni ku czci św. Józefa, Oblubieńca, Żywiciela i Obrońcy Syna Bożego.
Cały prezentowany zbiór został również udostępniony na płycie CD, a dodatkowo – do pieśni – nagrane są również melodie. Na końcu znajduje się galeria pięknych, kolorowych obrazów św. Józefa, wśród nich te najbardziej znane i czczone w Kaliszu i Krakowie.

“Dziś też mamy nieustanne powody do tego, aby św. Józefowi polecać każdego człowieka.”
“Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele każdego i wszystkich”


(sługa Boży Jan Paweł II, Papież,
Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custus”)

“Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej”
To niewielkie dziełko w sposób skonkretyzowany zawiera zbiór modlitw i pieśni do Matki Bożej Łaskawej.

Ks. dr Stanisław Nalbach CRL pracuje w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rąpinie. Ks. Stanisław pełni funkcję proboszcza parafii, jest katechetą oraz duszpasterzem młodzieży.

“Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku”

Książka napisana wspólnie przez Księży prof. Kazimierza Łataka CRL i dr Stanisława Nalbacha CRL poświęcona dorobkowi intelektualnemu prepozytury krakowskiej w XV i XVI wieku.

Ks. Łukasz Bugała CRL- pochodzi z Drezdenka (województwo lubuskie). Do zakonu wstąpił w 2001 roku, studia teologiczneo-filozoficzne ukończył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku. Obecnie Ks. Łukasz pracuje jako katecheta i duszpasterz młodzieży w Ełku.

“Ziemia Święta: zwykła pielgrzymka niezwykłych ludzi”

Jak mówi sam tytuł książka jest zapisem pielgrzymki, jaką w 2009 r. odbyła grupa pielgrzymów wśród której był również Ks. Łukasz Bugała CRL.
Publikacja ma charakter pamiętnikarski i stanowi zarys podróży do Palestyny widzianej oczyma kapłana. Wiele z zawartych w niej informacji ma charakter osobistych przemyśleń człowieka wierzącego odwiedzającego miejsca święte.

 

Cień krzyża
Rozważania Drogi Krzyżowej
wydawca: Wydawnictwo Adalbertinum
Nota o książce
Propozycja siedmiu nabożeństw Drogi krzyżowej na wszystkie piątki Wielkiego Postu. W tekstach uwzględniono aktualną tematykę duszpasterską, dlatego znajdziemy tu m.in. rozważania zredagowane w oparciu o nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego, a także refleksje osnute wokół fragmentów papieskiego dokumentu Patris Corde, z uwagi na ogłoszony przez Papieża Franciszka Rok Świętego Józefa. Zamieszczono tu także drogę krzyżową z rozważaniami na Wielki Piątek oraz taką, która może być pomocna w osobistym rachunku sumienia.