Formacja

Pierwszym krokiem jest kontakt z Kanonickim Duszpasterstwem Powołań. Rok przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Zakonu (może być wcześniej, ale nie krócej niż kilka miesięcy) należy zgłosić się do Duszpasterza Powołań, aby wejść na drogę rozeznania powołania i poznania zasad życia w naszym Zakonie. Można to zrobić jeszcze w szkole średniej.

Jeśli po tym czasie zdecydujesz się wstąpić do naszego Zakonu, pierwszym etapem Twojej formacji będzie dwutygodniowy postulat. Spędzisz ten czas w jednej z naszych kanonickich wspólnot.

 

Kolejnym etapem formacji jest roczny nowicjat, rozpoczynający się w wigilię uroczystości św. Augustyna – Ojca Duchowego naszego Zakonu (27 sierpnia). Nowicjat odbywa się w gietrzwałdzkim klasztorze. Jest to okres, w którym masz wiele czasu na modlitwę, rozeznawanie swojego powołania, poznawanie naszego Zakonu i jego duchowości. Przeżyjesz ten czas pod opieką magistra, duszpasterza powołań i wspólnoty zakonnej.

Po zakończeniu nowicjatu, w uroczystość św. Augustyna (28 sierpnia) odbędą się obłóczyny (ubranie sutanny) i złożysz swoje pierwsze śluby zakonne (czystości, posłuszeństwa i życia wspólnego bez własności) na okres 3 lat. Rozpoczniesz wtedy czas klerykatu i 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne. Zajęcia są prowadzone pod kątem przygotowania do późniejszej pracy duszpasterskiej.

W tym czasie będziesz ponawiał swoją profesję zakonną: po 3 latach złożysz śluby na rok lub dłużej, a gdy będziesz gotowy śluby wieczyste.

Ważnymi etapami na drodze do kapłaństwa będzie przyjęcie posługi lektoratu, akolitatu i święceń diakonatu. W diakonacie, po obronie pracy magisterskiej, rozpoczniesz kilkumiesięczne praktyki w jednej z naszych parafii.

Okres klerykatu zakończysz święceniami prezbiteratu. Wtedy otrzymasz strój kanonicki: białą i czarną sutannę z pelerynką oraz mucet używany podczas sprawowania Liturgii Godzin.

W klerykacie, w okresie wolnym od zajęć na Uniwersytecie, będziesz odbywał różne praktyki duszpasterskie i zaangażujesz się w pomoc potrzebującym. W okresie wakacji będziesz miał okazję posługiwać wśród pielgrzymów w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie.  W klerykacie będziesz mógł odwiedzać swoją rodzinę i przyjaciół spoza klasztoru.

W naszej formacji kładziemy szczególny nacisk na rozwój duchowy i intelektualny kandydata. Formacja klerycka trwa minimum 6 lat. Może trwać dłużej, w zależności od osobistych uwarunkowań kandydata do kapłaństwa.