Pytania

Pierwszy krok nie należy do nas. Pierwszy krok należy do Jezusa. On pierwszy wybiera i proponuje ten niezwykły styl życia według rad ewangelicznych, Reguły św. Augustyna oraz trzech ślubów:

* posłuszeństwa
* czystości
* życia wspólnego bez własności

Mówi nam o tym Bóg na różne sposoby: przez wydarzenia życia i słuchanie Słowa Bożego, tęsknotę za Jezusem, miłość do Niego, zafascynowanie się Ewangelią i modlitwą, pragnienie zostania Kanonikiem Regularnym, umiłowanie służby dla drugiego człowieka i na wiele innych sposobów. Aby mieć pewność Bożego powołania do życia zakonnego rozeznajemy powołanie nie tylko na osobistej modlitwie, ale także w rozmowach ze spowiednikiem, ojcem duchownym, duszpasterzami w parafii, duszpasterzem powołań, a także przez uczestnictwo w rekolekcjach lub dniach skupienia.

Pierwszym warunkiem jest oczywiście powołanie przez Boga do wspólnoty Kanoników Regularnych, o czym pisaliśmy w punkcie 1 i 2. Następny warunek to poznanie i umiłowanie Zakonu Kanoników Regularnych oraz szczere i gorące pragnienie, aby w nim żyć i służyć.

Ważne są takie przymioty:

*pokora (znajomość i akceptacja swoich mocnych i słabych stron)
*uczciwość wobec siebie i innych
*chęć życia wspólnego bez własności prywatnej  
*pragnienie kontemplacji i apostolstwa
*wystarczające zdrowie psychiczne i fizyczne
*miłość Pana Boga i bliźniego 

Zdecydowanie tak. Jedną z motywacji zostania Kanonikiem jest pragnienie życia w tym, a nie innym zakonie lub jakaś fascynacja życiem kanoniczym, a pragnienia i fascynacja rodzą się z poznania.

Niektórzy z nas poznawali zakon od początków swojego życia, gdy wychowywali się w parafiach kanonickich. Inni poznawali kanonickie życie uczestnicząc w ogólnopolskich spotkaniach organizowanych przez zakon i duszpasterstwo powołań np.: Warszawska Piesza Pielgrzymka, Warsztaty Liturgiczno – Muzyczne, rekolekcje, dni skupienia itp. Niektórzy nasi współbracia odkryli swoje powołanie w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie przybywając tam z pielgrzymką. Dla wielu pierwszym krokiem w poznawaniu zakonu kanonickiego była lektura książek o kanonikach lub informacje zdobywane w Internecie.

Najlepiej napisać lub zadzwonić do Kanonickiego Ośrodka Powołań. Duszpasterz Powołań odpowie na każde pytanie (o ile będzie umiał). Można wtedy rozpocząć proces poznawania zakonu i zaprzyjaźnienia się z nim. Poprzez Kanonicki Ośrodek Powołań można zdobyć informacje o możliwościach przyjazdu na rekolekcje lub na indywidualne dni skupienia. W czasie takich zjazdów jest możliwość poznania życia Kanoników. Z duszpasterstwem powołań najlepiej jest nawiązać kontakt rok przed podjęciem decyzji powołaniowej. Nie może to być czas krótszy, niż kilka miesięcy.

Składanie dokumentów dokonuje się w dwóch fazach. Wiosną należy dostarczyć do klasztoru w Krakowie na adres księdza Wizytatora następujące dokumenty:

* aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania
* podanie o przyjęcie do Zakonu własnoręcznie podpisane
* szczegółowy życiorys własnoręcznie podpisany
* 2 podpisane fotografie

Do 30 czerwca należy dostarczyć:

* świadectwo maturalne
* opinię księdza proboszcza i katechety
* świadectwo zdrowia
*świadectwo niekaralności

1.Kilkumiesięczny kontakt z Duszpasterstwem Powołań przed podjęciem decyzji powołaniowej. Im dłuższy tym lepiej. Może nawet trwać od początku szkoły średniej.

2. Dwutygodniowy postulat w jednym z kanonickich klasztorów. Rozpoczyna się w połowie sierpnia. Jest to czas rozeznawania własnego powołania.

3. Roczny nowicjat w Gietrzwałdzie. Rozpoczyna się przyjęciem do zakonu w uroczystość św. Augustyna, czyli 28 sierpnia. Nowicjat jest „czasem pustyni”. To forma wydłużonych rekolekcji. Nowicjusze przez modlitwę, studium i pracę poznają Boga, siebie i zakon.

4. Formacja seminaryjna, która trwa minimum 6 lat. Po nowicjacie 28 sierpnia w uroczystość św. Augustyna, klerycy składają swoje pierwsze śluby zakonne na 3 lata. W październiku rozpoczynają studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym UWM w Olsztynie. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej. Absolwenci mają uprawnienia do pracy w szkolnictwie. Na początku piątego roku klerycy mogą składać śluby wieczyste, rok później mogą otrzymać święcenia diakonatu, a po kolejnym roku święcenia kapłańskie. W naszym zakonie formacja klerycka trwa minimum 6 lat. Może trwać dłużej w zależności od osobistych uwarunkowań kandydata do kapłaństwa.

Strojem zakonnym kanonika regularnego jest sutanna czarna z krótką pelerynką, noszona w dzień powszedni oraz sutanna biała (papieska) noszona w dni świąteczne oraz niedzielę z podwójnymi rękawami, na którą zakłada się komżę oraz mucet. Klerycy noszą sutannę czarną duchowieństwa diecezjalnego.

06:00 – Pobudka
06:30 – Rozmyślanie
07:00 – Jutrznia i Godzina Mniejsza
07:30 – Śniadanie
08:30 – Wykłady na UWM w Olsztynie
12:45– Obiad
13:30– Godzina Czytań
15:00 – Studium (w piątki praca fizyczna, a w środy i niedziele przechadzka)
17:40 – Nieszpory
18:00 – Eucharystia
18:45 – Kolacja
19:15– Rekreacja wspólnotowa
20:00 – Kompleta
21:00 – Silentium

Do naszego Zakonu przyjmujemy mężczyzn, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Zgodnie z Dyrektorium Polskiej Prowincji Kanoników Regularnych nie przyjmujemy osób usuniętych z innych seminariów.

Tak. Obecnie w naszym Zakonie jest trzech braci.

Formacja braci zakonnych trwa kilka lat, zaczyna się od kilkumiesięcznego postulatu. Następnie kandydat na brata rozpoczyna roczny nowicjat w Gietrzwałdzie. Po złożeniu pierwszych ślubów, wypełnia różne posługi i zadania w klasztorze. Bracia nie odbywają studiów filozoficzno-teologicznych przygotowujących do kapłaństwa, dlatego aby zostać bratem zakonnym nie jest wymagane świadectwo maturalne.

Formacja braci zakonnych kończy się złożeniem ślubów wieczystych. Wtedy otrzymują białą sutannę.

Wizytator Zakonu
Dariusz Kaczyński CRL
Klasztor Bożego Ciała
Bożego Ciała 26
31-059 Kraków
(12) 430 62 94
e-mail: wizytator@kanonicy.pl

Magister Kleryków i Nowicjuszy
ks. Jarosław Klimczyk CRL
ul. Kościelna 4
11-036 Gietrzwałd
e-mail: kanonicy@gmail.com
Tel. 609 413 003

Duszpasterz Powołań
ks. Łukasz Murański CRL
ul. Kościelna 4
11-036 Gietrzwałd
e-mail: muranski.lukasz@interia.pl
Tel. 530 896 697