Kontakt

WIZYTATOR
Ks. Dariusz Kaczyński CRL
ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków
tel. (12) 430 62 94
e-mail: wizytator@kanonicy.pl
NIP 676-22-25-769; Reg. 040110163

Numer konta bankowego:
PKO Bank Polski
62 1020 2892 0000 5302 0513 4954 PLN
71 1020 2892 0000 5202 0513 5035 EUR
79 1020 2892 0000 5402 0513 5084 GBP


WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Magister Kleryków i Nowicjuszy
Ks. Piotr Adamus CRL
ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków
tel. (12) 430 60 16
e-mail: piotr.adamus@onet.pl
NIP 676-17-79-394; Reg. 040110105

Numer konta bankowego: 
PKO BP: 13 1020 2892 0000 5602 0187 7265

NAPISZ DO NAS