Bp Ryś: Błogosławimy Cię Panie Jezu za wszystkie zakony na Kazimierzu

krakow_bc12Bp Ryś modli się za klasztory na krakowskim Kazimierzu.Modli się także za nas Kanoników Regularnych.
„Daj, żeby nie ulegli tej pokusie ascezy, która jest skupiona tylko na sobie i nikomu i niczemu nie służy”.

Stacja III – Pan Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem
„I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał nic bym nie zyskał” (1 Kor 3)
Dobrze jest usłyszeć Panie ten werset Hymnu o Miłości przy Twoim pierwszym upadku. Można upaść także wtedy kiedy się rozdaje na jałmużnę całą swoją majętność, można upaść także wtedy kiedy się wystawia ciało na spalenie.
Tak się dzieje wtedy, kiedy nie ma we mnie miłości. Niby jest we mnie absolutne ubóstwo – rozdaje wszystko, całą majętność moją. Niby wielkie ubóstwo. Może być wielkie umartwienie, wielka asceza, ciało wystawione na spalenie – wszystko na nic. Ubóstwo i asceza, które stają się upadkiem. Kiedy? Kiedy nie służą miłości.
Błogosławimy Cię Panie Jezu za wszystkie zakony, jakie mają swoje klasztory, swoje domy tu na Kazimierzu. Błogosławimy Cię za wszystkich tych ludzi: siostry i braci, którzy ślubują ubóstwo, którzy rozdają całą swoją majętność. Błogosławimy Cię za nich, którzy ciało swoje rozdają na spalenie, ślubują Ci czystość . Prosimy za nich, teraz wszyscy za nich się modlimy, za te wszystkie klasztory Kazimierza.
By ich ubóstwo, by ich czystość i by ich posłuszeństwo i cała ich asceza nie prowadziły ich do upadków ale by były zawsze w służbie miłości. Żeby byli ubodzy dla miłości, żeby byli czyści w miłości do każdego, żeby byli posłuszni i pokorni w miłości do braci.
Daj, żeby ich ubóstwo, posłuszeństwo i czystość  przynosiły dobro wszystkim. Daj, żeby nie ulegli tej pokusie ascezy, która jest skupiona tylko na sobie i nikomu i niczemu nie służy. Nie dopuść na nich takiego ubóstwa, które jest upadkiem a nie zasługą. Nie dopuść takie czystości, która jest upadkiem a nie zasługą. Nie dopuść na nich takiego posłuszeństwa, które jest upadkiem a nie zasługą miłości. Prosimy też o nowe powołania do wszystkich tych zgromadzeń i zakonów. Ciebie prosimy.
 

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email