Gietrzwałd: modlitwa jubileuszowa

modlitwaModlitwa jubileuszowa z okazji jubileuszu 140-lecia objawień Najświętszej Maryi Panny i 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka! Królowo Niebios i Pani Aniołów!
 Przed 140-tu laty ukazałaś się na warmińskiej ziemi dwóm dziewczynkom Justynie  i Barbarze,  aby przypomnieć wszystkim ewangeliczne orędzie Twojego Syna. Wzywałaś do nawrócenia, pokuty, żarliwej modlitwy różańcowej i trzeźwości. Twoja obecność wśród nas umocniła i nadal umacnia Kościół i naszą Ojczyznę.
Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!
Poświęcamy się Twemu macierzyńskiemu Sercu, aby pełnić wiernie wolę Boga Ojca. Orędowniczko i Pośredniczko łask, uproś u Twego Syna dla nas serca całkowicie odnowione, aby kochały Boga i bliźniego ze wszystkich swych sił. Nawiedzaj nas, pocieszaj i wspieraj. Przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas od wszelkiego niebezpieczeństwa.
Niech za Twym wstawiennictwem grzesznicy dostąpią Bożego miłosierdzia i powrócą na drogę świętości.  Uwikłani w różne nałogi niech otrzymają łaskę wyzwolenia i dar trzeźwości. Chorzy niech odzyskają zdrowie, samotni, smutni i zniechęceni niech odnajdą nadzieję. Niech modlitwa różańcowa jednoczy nasze rodziny z Chrystusem, uświęca nas i zapala do dawania świadectwa wiary i podjęcia nowej ewangelizacji.
Matko Kościoła!
Uproś nam nowe, liczne powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do katechizacji aby Kościół Warmiński mógł zostać odnowiony przez świętych kapłanów, osoby konsekrowane oraz świeckie zaangażowane w dzieło rozkrzewiania wiary.
Matko Niepokalana, Pani Gietrzwałdzka!
Otocz nas swą macierzyńską miłością, aby Chrystus, Twój Syn,
nieustannie rodził się także w nas. Pomóż nam, abyśmy nie ulegali egoizmowi, pochlebstwom świata, ani podszeptom złego.
Amen.
modlitwa

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email