Jak studiować to blisko Gietrzwałdu i z naszymi klerykami!

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na studia.
Kierunki:

 • Nauki o rodzinie
 • Teologia
  Rejestracja online na kierunki rozpocznie się 6 czerwca 2024 r.
  Informacja pod nr tel. 89 523 89 46
  NAUKI O RODZINIE
  To studia, dzięki którym nauczysz się, w jaki sposób budować szczęśliwą rodzinę oraz dowiesz się, jak przekazywać tę wiedzę innym. Dzięki uzyskanym umiejętnościom będziesz
  doskonałym wsparciem rodzin, które potrzebują wskazówek w drodze do tworzenia lepszej jakości życia, a także zyskasz narzędzia, które pomogą im w pokonywaniu trudności w najbliższym otoczeniu. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz mieć możliwość współtworzenia prorodzinnej polityki naszego regionu i kraju oraz umiejętnie korzystać z dostępnych programów prorodzinnych. Przy okazji poznasz ludzi, którzy cenią takie same wartości jak Ty.
  Zakresy studia I stopnia:
 • mediacja rodzinna
 • coaching i tutoring rodzinny
  Zakresy studia II stopnia:
 • mediacja rodzinna
 • diagnostyka konfliktów i reintegracja rodzinny
  Po ukończeniu nauki o rodzinie w zależności od wybranego zakresu możesz pracować jako:
 • asystent, mediator rodzinny
 • doradca i konsultant w poradniach małżeńskich lub rodzinnych
 • pracownik instytucji profilaktyki społecznej
 • kurator społeczny
 • mediator rodzinny lub koordynator rodzin
  TEOLOGIA
  Zrozum lepiej tradycję i myśl chrześcijańską oraz dowiedz się, jak w duchu Ewangelii pomagać innym w rozwiązywaniu życiowych problemów. Naucz się, w jaki sposób troszczyć się o chrześcijańskie dziedzictwo naszego regionu, kraju i Europy. Poznaj ludzi, którzy cenią te same wartości, rozwijaj swoją kreatywność i zdolność współpracy z innymi.
  Zakresy studia jednolite magisterskie:
 • nauczanie religii
 • formacja kapłańska
 • muzyka sakralna
  Po ukończeniu teologii w zależności od wybranego zakresu możesz:
 • pracować jako nauczyciel etyki i religii
 • zostać księdzem lub świeckim teologiem
 • pracować w instytucjach kościelnych

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email