Kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich

Mszą św. w bazylice Bożego Ciała w Krakowie rozpoczeła się, we wtorek 3 kwietnia, kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.
 
 

W kapitule bierze udział 15 współbraci reprezentujących wszystkich Kanoników Regularnych z Polskiej Prowincji. W kapitule uczestniczy opat zakony Giuseppe Cipollini CRL z Rzymu.
W czasie kapituły jej uczestnicy na drodze głosowania wybrali nowego wizytatora ks. Dariusza Kaczyńskiego CRL. Kadencja prowincjała trwa 6 lat. Przez minione 12 lat wizytatorem był ks. Marian Szczecina CRL.
 
 
 
 
Ponadto uczestnicy kapituły wybiorą również radę wizytatora, która w okresie pomiędzy kapitułami będzie pomagała sprawować władzę nowo wybranemu wizytatorowi.
Kolejne dni kapituły poświęcone będą wysłuchaniu sprawozdań przełożonych klasztorów oraz braci odpowiedzialnych za powierzone im zadania w minionych latach. Następnie ojcowie kapitulni wybiorą: magistra kleryków, ekonoma prowincjalnego, duszpasterza powołań oraz przeorów. Na zakończenie obrad zostanie opracowany zbiór zadań i postulatów dla Prowincji na najbliższe 3 lata.
Kapituła gromadzi się co 3 lata i jest najwyższą władzą w prowincji. Podejmuje decyzje, mające moc wiążącą dla wszystkich Kanoników Regularnych w Prowincji Polskiej.
Polska Prowincja Kanoników Regularnych Laterańskich liczy 57 księży i trzech braci zakonnych. Kanonicy posiadają 12 klasztorów na terenie Polski oraz placówkę na Biołorusi.

 

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email