Konferencja naukowa w klasztorze Bożego Ciała

W dniach 6-7 maja odbyła się Konferencja naukowa „POZNAJ HISTORIĘ – ZROZUMIESZ WSPÓŁCZESNOŚĆ”.
Konferencja została zorganizowana przez dyrektora Instytutu Studiów nad dziejami i kulturą Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Polsce ks. prof. dr hab. Kazimierza Łataka CRL.
Tegorocze sympozjum obejmowała temat: KLASZTOR BOŻEGO CIAŁA KANONIKÓW REGULARNYCH LATERAŃSKICH W KRAKOWIE W OKRESIE PRZEDTRYDENCKIM (LUDZIE-WYDARZENIA-BUDOWLE-KULTURA).

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email