Kraków: Sympozjum naukowe

20 marca 2015 roku w murach krakowskiego klasztoru gościliśmy wiele wybitnych postaci związanych z historią sztuki, i konserwacją zabytków. A okazja była szczególna. W tym roku obchodzimy 20 rocznicę rozpoczęcia prac restauracyjno – konserwatorskich w bazylice i klasztorze Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie. Temu wydarzeniu została poświęcona konferencja naukowa, która odbyła się w naszych murach klasztornych.
Prelegenci dzielili się owocami swoich badań naukowych, które dotyczyły obiektu oraz miejsca i czasu w którym on powstawał. Wskazywali, jak wiele udało się w tym czasie wykonać oraz jak wielka jest potrzeba, kontynuowania samych prac jak i organizowania podobnych konferencji. Swoimi wykładami zaszczycili nas: Bogusław Krasnowolski, Krystyn Kozieł, Tomasz Węcławowicz, Marek Walczak, Joanna Daranowska- Łukaszewska, Paweł Pencakowski, Beata Frey-Stec, Jerzy Żmudziński, Marta Bobek, Artur Chojnacki, Stanisław Dziedzic, ks. proboszcz Piotr Walczak, Paweł Pencakowski, Marcin Janowski. Mogliśmy, po raz kolejny usłyszeć i przekonać się, jak cennym zabytkiem kultury materialno-duchowej jest nasza bazylika i przylegający do niej klasztor, jak wielcy artyści brali udział w tworzeniu dzieł sztuki , które dziś możemy podziwiać w bazylice (Dolabella, Berecci i inni).
Dziękujemy współorganizatorom sesji – pracowni konserwacji zabytków Sima Art oraz Stowarzyszeniu Historyków Sztuki za współpracę i przygotowanie merytoryczne konferencji. Dziękujemy Urzędowi Miasta Krakowa na czele p. dr Stanisławem  Dziedzicem, dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa na czele z panią dyrektor Joanną Florkiewicz-Kamieniarczyk oraz zastępcą przewodniczącego, panu dr hab. Bogusławowi Krasnowolskiemu.
Sympozjum pokazało nie tylko bogactwo kościoła Bożego Ciała, ale także rozciągnęło panoramę dalszych prac nad jego odnową, której wciąż wymaga.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email