Kraków: Zapraszenie na sesję naukową

„XX LAT PRAC KONSERWATORSKICH W ZESPOLE KLASZTORNYM KANONIKÓW REGULARNYCH LATERAŃSKICH I BAZYLICE BOŻEGO CIAŁA NA KAZIMIERZU”
Sesja poświęcona zagadnieniom historycznym i konserwatorskim, ukazującym przemiany architektury i wyposażenia kościoła Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu od jego powstania do czasów obecnych odbędzie się 20 marca 2015 roku w Klasztorze Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.

 Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich

oraz współorganizatorzy

 serdecznie zapraszają na sesję naukową:

      „XX LAT PRAC KONSERWATORSKICH W ZESPOLE KLASZTORNYM KANONIKÓW REGULARNYCH LATERAŃSKICH I BAZYLICE BOŻEGO CIAŁA NA KAZIMIERZU”

   Sesja poświęcona zagadnieniom historycznym i konserwatorskim, ukazującym przemiany architektury i wyposażenia kościoła Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu od jego powstania do czasów obecnych odbędzie się 20 marca 2015 roku Klasztorze Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich przy ulicy Bożego Ciała 26 w Krakowie, początek ogodz. 9.00.

Okazją do organizacji sesji jest 20-letni okres intensywnych działań ratujących ten cenny zespół zabytków. W ramach sesji przedstawiona zostanie bardzo ważna rola mecenatu, bez którego obecnie prowadzone działania nie miałyby miejsca.

 Organizatorzy:

Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Kanonicy Regularni Laterańscy

   SIMA ART – Pracowania konserwacji dzieł sztuki

 

XX LAT PRAC KONSERWATORSKICH W ZESPOLE KLASZTORNYM KANONIKÓW REGULARNYCH LATERAŃSKICH I BAZYLICE BOŻEGO CIAŁA NA KAZIMIERZU W KRAKOWIE

20 MARZEC 2015

Otwarcie sesji:

Joanna Daranowska-Łukaszewska, ks. proboszcz Piotr Walczak

godz. 9:00

 

    

1.

Bogusław Krasnowolski

Kościół Bożego Ciała z klasztorem Kanoników Regularnych Laterańskich na tle formowania i przekształceń układu przestrzennego Kazimierza

9:30 – 9:50

2.

Krystyn Kozieł

Prezentacja obiektu

9:50 – 10:10

3.

Tomasz Węcławowicz

Architektura kościoła p.w. Bożego Ciała w Krakowie i jej przemiany

10:10 – 10:30

4.

Marek Walczak

Interpretacja Grobu Bożego w odniesieniu do reliktów odkrytych w prezbiterium kościoła Bożego Ciała w Krakowie

10:30 – 10:50

5.

Joanna Daranowska- Łukaszewska

Przemiany w wyposażeniu kościoła Bożego Ciała w Krakowie

10:50 – 11:10

Przerwa na kawę

11:10 – 11:40

6.

Paweł Pencakowski

Nowożytne renowacje kościoła Bożego Ciała w Krakowie

11:40 – 12:00

7.

Beata Frey-Stec

Źródła ikonograficzne w wyposażeniu kościoła Bożego Ciała w Krakowie

12:00 – 12:20

8.

Jerzy Żmudziński

Malarstwo Tomasza Dolabelli w kościele Bożego Ciała w Krakowie

12:20 – 12:40

9.

Joanna Daranowska-Łukaszewska

Rzeźba w ołtarzu głównym

12:40 – 13:00

Przerwa

13:00 – 13:50

10

Krystyn Kozieł

Konstrukcja, snycerka i rzeźba drewniana wystroju prezbiterium kościoła Bożego Ciała

13:50 – 14:10

11

Marta Bobek

Relikty dekoracji malarskich w prezbiterium kościoła Bożego Ciała w Krakowie

14:10 – 14:30

12

Artur Chojnacki

SKOZK w ratowaniu kościoła Bożego Ciała w Krakowie

14:30 – 14:50

13

Stanisław Dziedzic

Urząd Miasta Krakowa a Kanonicy Regularni

14:50 – 15:10

14

ks. proboszcz Piotr Walczak

Moje życie i funkcjonowanie kościoła konserwowanego

15:10 – 15:30

15

Paweł Pencakowski

Między doktryną a praktyką konserwatorską

15:30 – 15:50

 

Podsumowanie ks. Marian Szczecina

 

 

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email