"Lectio Divina" z Krakowa do Gietrzwałdu

SzkołaW krakowskim Centrum Formacji Duchowej odbyła się kolejna sesja SZKOŁY LECTIO DIVINA dla osób posługujących w rekolekcjach Lectio Divina. Uczestnicząc w szkole przygotowujemy się do Dni Skupienia LECTIO DIVINA w Gietrzwałdzie, które rozpoczną się 1 grudnia 2017 roku.

Już dziś prosimy o modlitwę za rekolektantów i prowadzących. Dzielimy się wstępem do gietrzwałdzkich Dni Skupienia: „Cała Piękna. Rekolekcje z Maryją”.
„Rekolekcje, które rozpoczynamy to czas modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina. Szybko zorientujemy się, że jedynym „rekolekcjonistą” w tych dniach będzie Słowo Boże. Jesteśmy zaproszeni, aby słuchać Pana Boga, który pragnie do nas mówić ze stronic Pisma. Zaprasza nas do słuchania: „Słuchaj Izraelu…”. Te rekolekcje będziemy przeżywać z Maryją, o której Ojcowie Kościoła mówili „Cała Piękna”. Pan Bóg odkrywając przed Nami piękno Maryi, będzie odkrywał również nasze osobiste piękno, którego On sam jest stwórcą . Czasem to piękno jest przygruzowane i dlatego potrzebujemy osobistego „zwiastowania”, w którym usłyszymy z ust Słowa Bożego wezwanie: „Raduj się!”, „Pokój z Tobą”. A zatem są to rekolekcje, które będzie do nas mówił sam Pan Bóg, a my będziemy go szukać za literą Pisma. Będą to rekolekcje słuchania Słowa. I będzie to czas przeżywany z Maryją, z „Całą Piękną”. W Jej obecności będzie Pan przywracał w nas nadzieję, że my także staniemy przed Nim piękni.
Ks. Jarosław Klimczyk CRL

Zapisy i informacje w Domu Pielgrzyma, tel. 89 512 31 02 wew. 220
Dni Skupienia w Gietrzwałdzie
1 – 3. 12. 2017 roku
piątek 
18:00- Eucharystia w Bazylice
18:30 – kolacja w Domu Pielgrzyma
19:30- Wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym – oratorium 
21:00 – Czas osobistej modlitwy, przygotowanie do porannej medytacji

Sobota 
07:15 – Czytanie i słuchanie Słowa (meditatio) – oratorium
08:15- śniadanie
09:00-  Konferencja II – oratorium
10:15- Czas osobistej modlitwy
12.00 – Eucharystia w Bazylice 
13:00 – obiad
13.30 – możliwość osobistej rozmowy z duszpasterzami
15:00 – Modlitwa oratio 
18:00 – Możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania  w Bazylice
18:30 – kolacja
19:15 – Wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym
20:30 – Czas modlitwy contemplatio
I Niedziela Adwentu
07:15 – Czytanie i słuchanie Słowa (meditatio)
08:15 – śniadanie
09.00 – Eucharystia w Bazylice
10:15 – Czas dzielenia się – spotkanie w grupie
11:15 – Koniec Dni Skupienia
Organizator: 
Kanonickie Duszpasterstwo Powołań
Wspólnota Modlitwy za Kapłanów i w Intencji Powołań Kapłańskich i Zakonnych

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email