Łukasz Bugała CRL

Ks. Łukasz Bugała CRL- pochodzi z Drezdenka (województwo lubuskie). Do zakonu wstąpił w 2001 roku, studia teologiczneo-filozoficzne ukończył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku. Obecnie Ks. Łukasz pracuje jako katecheta i duszpasterz młodzieży w Ełku.

 


 

 

„Ziemia Święta: zwykła pielgrzymka niezwykłych ludzi”

Jak mówi sam tytuł książka jest zapisem pielgrzymki, jaką w 2009 r. odbyła grupa pielgrzymów wśród której był również Ks. Łukasz Bugała CRL.
Publikacja ma charakter pamiętnikarski i stanowi zarys podróży do Palestyny widzianej oczyma kapłana. Wiele z zawartych w niej informacji ma charakter osobistych przemyśleń człowieka wierzącego odwiedzającego miejsca święte.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email