MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

KLASZTOR BOŻEGO CIAŁA KANONIKÓW REGULARNYCH LATERAŃSKICH W KRAKOWIE W OKRESIE PRZEDTRYDENCKIM (LUDZIE-WYDARZENIA-BUDOWLE-KULTURA)
 
„POZNAJ HISTORIĘ – ZROZUMIESZ WSPÓŁCZESNOŚĆ”
Kraków, 6-7 maja 2011 roku
Konferencja jest otwarta – wstęp wolny!
Zapraszamy do „Miodosytni” przy ul. św. Wawrzyńca 6
(obok wejścia na teren Bazyliki Bożego Ciała).
 


 
 
PROGRAM KONFERENCJI
 
Czwartek, 5.V.2011. Uroczystość św. Stanisława Kazimierczyka CRL
Godz. 18.00. Kolacja
Godz. 19.00. Msza święta przy ołtarzu relikwii Świętego
Piątek, 6.V.2011.
Godz. 8.45- Otwarcie obrad
Sesja I. Przewodniczy: Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
Godz. 9.00. Kościół katolicki w Polsce w jesieni średniowiecza i u progu epoki
nowożytnej – ks. prof. Jan Pietrzykowski SDB (UKSW, Warszawa)
Godz. 9.20. Życie zakonne w Polsce w jesieni średniowiecza –
ks. prof. Dominik Zamiatała CMF (UKSW, Warszawa)
Godz. 9.40. Rodzina św. Stanisława Kazimierczyka w świetle ksiąg miejskich
Kazimierza – ks. Prof. Kazimierz Łatak CRL (UKSW, Warszawa)
Godz. 10.00. Święty Stanisław Kazimierczyk w przekazach hagiograficznych
do połowy XVII wieku – prof. Jolanta Małgorzata Marszalska (UKSW Warszawa)
Godz. 10.30. Przerwa
Sesja II. Przewodniczy: Prof. dr hab. Małgorzata Jolanta Marszalska
Godz. 11.00. Czy najstarsza elewacja i translacja ciała Stanisława Kazimierczyka
była próbą kanonizacji? – o. dr Szczepan Praśkiewicz OCD
(Kongregacja ds. Kanonizacji, Rzym)
Godz. 11.20. Przygotowania do kanonizacji Stanisława Kazimierczyka –
ks. mgr Jarosław Klimczyk CRL (Gietrzwałd)
Godz. 11.40. Rzymska kanonizacja Stanisława Kazimierczyka –
ks. dr Andrzej Scąber (Kuria Metropolitalna, Kraków)
Godz. 12.00. Echa kanonizacji Stanisława Kazimierczyka w prasie
i innych polskich środkach masowej komunikacji –
ks. mgr Wojciech Ćwiękała CRL (Kraków)
Godz. 12.30. Przerwa
Godz. 13.00. Obiad
Sesja III. Przewodniczy: Prof. dr hab. Bogusław Krasnowolski
Godz. 14.30. Echa kanonizacji Stanisława Kazimierczyka w krajach zachodnich –
ks. dr Giuseppe Cipolloni CRL (Rzym)
Godz. 14.50. Restauracja ołtarza relikwii św. Stanisława Kazimierczyka –
dr Stanisław Dziedzic (Urząd Miasta, Kraków)
Godz. 15.20. Pobożność mieszczan Kazimierza w świetle cudów św. Stanisława
Kazimierczyka z lat 1489/1490 – mgr Fryderyk Rozen (UKSW, Warszawa)
Godz. 15.30. Dokumenty odpustowe z archiwum klasztoru Bożego Ciała –
dr Wiktor Szymborski (UJ, Krakow)
Godz. 15.50. Przerwa
Sesja IV. Przewodniczy: Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (UO, Opole)
Godz. 16.30. Brat Jan z Nysy CRL i jego malarstwo. Przyczynek do dziejów
kultury artystycznej w krakowskim klasztorze kanoników regularnych
laterańskich – dr Wacław Szetelnicki (PWSZ im. Witelona, Legnica)
Godz. 16.50. Ks. Dersław Borzymowski CRL w służbie państwa polskiego
i Kościoła – dr Tomasz Graff (UJP II, Kraków)
Godz. 17.10. Spór klasztoru Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich
z radą miasta Kazimierza o szkołę farną – ks. dr Stanisław Nalbach CRL (Mstów)
Godz. 17.30. Postrzeganie klasztoru i kościoła Bożego Ciała
w późnośredniowiecznym Krakowie w świetle legatów mieszczańskich–
dr Elżbieta Piwowarczyk (UJP II, Krakow)
Godz. 17.50. Przerwa
Godz. 18.30. Kolacja
Sobota, 7.V.2011.
Sesja V. Przewodniczy: Ks. prof. dr hab. Dominik Zamiatała SCFM
(UKSW, Warszawa)

Godz. 9.00. Najstarsze statuty (konstytucje) kanoników regularnych laterańskich
obediencji krakowskiej – ks. dr Stanisław Więzik CRL (Kraków)
Godz. 9.20. Piotr Kareta, kanonik regularny z Rudnic, i jego komentarz do statutów
zakonnych – ks. dr Włodzimierz Bielak (KUL, Lublin)
Godz. 9.40. Kontakty klasztoru krakowskiego kanoników regularnych laterańskich
z ośrodkiem macierzystym w Kłodzku – dr Wojciech Mrozowicz (UWr, Wrocław)
Godz. 10.00. Kontakty klasztoru krakowskiego kanoników regularnych laterańskich
z opactwem Najść. Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu –
prof. Anna Pobóg-Lenartowicz (UO, Opole)
Godz. 10.30. Przerwa.
Sesja VI. Przewodniczy: dr Wojciech Mrozowicz (UWr, Wrocław)
Godz. 11.00. Kontakty klasztoru krakowskiego kanoników regularnych
laterańskich z opactwem w Czerwińsku nad Wisłą – ks. prof. Waldemar Graczyk
(UKSW, Warszawa)
Godz. 11.20. Filia Fidelis. Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku a klasztor
kanoników regularnych w Kazimierzu w drugiej Polowie XV i w pierwszej
połowie XVI wieku – dr Ewa Zielińska (UMCS, Lublin)
Godz. 11.40. Średniowieczne wnętrze kościoła Bożego Ciała w świetle kroniki
ks. Stefana Ranatowicza CRL – prof. Bogusław Krasnowolski (UP, Kraków)
Godz. 12.00. Gotyckie preteksty w skarbcu kościoła Bożego Ciała kanoników
regularnych laterańskich – dr Joanna Daranowska-Łukaszewska (Kraków)
Godz. 12.30. Przerwa
Godz. 13.00. Obiad
Sesja VII. Przewodniczy: Ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski
Godz. 14.00. Kodeks klasztorny- kalendarz i nekrolog – dr Magdalena Marosz (Archiwum Państwowe w Krakowie)
Godz. 14.25. Średniowieczny zespół antyfonarzy z archiwum krakowskiego
klasztoru kanoników regularnych laterańskich – dr Jakub Kubieniec (UJ, Krakow)
Godz. 15.00. Monstrancja gotycka ze skarbca krakowskiego
kościoła Bożego Ciała – dr Andrzej Żmudziński (ASP, Kraków)
Godz. 15.20. Dyskusja. Podsumowanie
Godz. 16.20. Zamknięcie obrad

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email