Milicz: Prymicje ks. Piotra Szydełko CRL


Dnia 2 czerwca 2013 roku ks. Piotr Szydełko CRL odprawił w rodzinnej parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Miliczu swoją Mszę św. prymicyjną. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.30 na plebanii, gdzie rodzicie ks. Piotra – Państwo Barbara i Jan Szydełko, udzielili synowi swojego błogosławieństwa. Następnie wszyscy zebrani w procesji ruszyli w stronę kościoła.
Mszę św. poprzedziły życzenia skierowane w stronę ks. Piotra. Na początku przemówiły dzieci, następnie wierni z parafii oraz przyjaciele. Na końcu słowo do Neoprezbitera wygłosił sam Proboszcz – ks. Prałat Kazimierz Kudryński. Przedstawił on pokrótce historię życia ks. Piotra i pogratulował mu dojścia do stanu prezbiteratu. Kazanie po Ewangelii wygłosił ks. Szymon Szajko CRL – duszpasterz z Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie, współbrat ks. Piotra jeszcze z lat seminarium. Przed błogosławieństwem ks. Piotr wyraził wdzięczność wszystkim drogim mu osobom, które Bóg postawił na jego drodze. Cała uroczystość zakończyła się uroczystym błogosławieństwem prymicyjnym.
Galeria: [kliknij]

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email