Mstów: Odpustowe święto


Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie 15 sierpnia miał swoje wielkie odpustowe święto. Historia kościoła sięga początków XIII wieku, a tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny świątynia otrzymała w 1441 roku, uzyskując wówczas także rangę kolegiaty.
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest nie tylko ważną uroczystością odpustową, ale także podziękowaniem za plony, czasem błogosławienia ziół i dóbr ziemi. W kościele, przed ołtarzem położone zostały symboliczne wieńce, chleby, kwiaty i zioła. Przepięknie przyozdobiony tego dnia kościół przypominał, jak ważna i cenna jest praca ludzkich rąk, ale też, że wszystko, co mamy na ziemi, dostaliśmy od Boga.

Ks. Paweł Greń CRL- proboszcz parafii i przeor klasztoru, podczas uroczystej odpustowej Mszy św. podkreślił duchowy i symboliczny wymiar święta, a ks. kan. Piotr Zaborski, dyrektor Radia Fiat w kazaniu przypomniał polski, głęboko zakorzeniony, ale też i zarzucany przez najmłodsze pokolenia, szacunek dla plonów ziemi.

Wskazał na pojawiającą się – także w mowie – skłonność do nadużywania przekleństw: „Dziś z tego miejsca upominam się o wasz język, jeśli nie pobłogosławicie, a przeklniecie wasz trud i waszą pracę – nie urośnie.” – mówił. Na koniec zaapelował: „Dzielmy się wiarą jak chlebem, uczmy się cieszyć, że innym się udało i prośmy Boga, żeby nam było dobrze, a innym jeszcze lepiej.”

Sanktuarium w Mstowie, którego gospodarzami są Kanonicy Regularni Laterańscy, z Ikoną Matki Bożej, która jest miniaturową podobizną jasnogórskiego portretu, stanowi  dla wielu pielgrzymów cel wędrówek, a dla zdążających na Jasną Górę jest ważnym przystankiem na pielgrzymim szlaku.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email