Mstów: Pielgrzymka parafian do Łagiewnik


Trwający właśnie w kościele katolickim Rok Miłosierdzia, jest doskonałą okazją do szerzenia wśród wiernych kultu Bożego Miłosierdzia. Również wspólnota parafii Mstów aktywnie uczestniczy w tym dziele.
Kolejnym akcentem przeżywania tego szczególnego czasu, była pielgrzymka parafian do Łagiewnik. Dzięki staraniom księdza proboszcza Pawła Grenia CRL, w dniu 12 marca 2016 podczas mszy świętej przy grobie siostry Faustyny Kowalskiej otrzymaliśmy relikwie tej świętej. Od tej pory będzie Ona przebywała w naszej wspólnocie parafialnej pośrednicząc w naszych modlitwach i prośbach. Kolejnymi etapami  naszej pielgrzymki była modlitwa w budującym się Sanktuarium św. Jana Pawła II i zwiedzanie kościoła Bożego Ciała w Krakowie gdzie znajduje się grób świętego Stanisława Kaźmierczyka CRL. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się na spacer brzegiem Wisły do katedry na Wawelu, a następnie na krakowski rynek. Cały czas towarzyszyła nam delegacja parafii Przerąb z księdzem proboszczem, która również tego dnia otrzymała relikwie świętej.  W drodze powrotnej odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego wypraszaliśmy potrzebne  łaski dla nas i całej parafii. Pielgrzymkę zakończył ksiądz proboszcz Paweł Greń błogosławiąc wszystkich relikwiami siostry Faustyny.


Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email