Mstów: Rozpoczęcie Adwentu

W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Mstowie odprawiona została Msza św., będąca ważnym akcentem w Roku Życia Konsekrowanego.
Ks. Paweł Greń, przeor i proboszcz parafii w Mstowie, rozpoczynając Eucharystię, podkreślił: „Papież Franciszek ogłaszając Rok Życia Konsekrowanego dał nam wszystkim bardzo dobrą sposobność, byśmy na nowo odkryli wartość całkowitego poświęcenia się Bogu, którego świadkami są osoby konsekrowane”.

Homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo, łącząc w swoim słowie Rok Życia Konsekrowanego z rozpoczynającym się Adwentem, a także zbliżającym się Rokiem Miłosierdzia. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” – apelował Metropolita Częstochowski, odnosząc się do sytuacji we współczesnym świecie.

Drugim zadaniem obok czuwania w modlitwie jest poczucie wdzięczności, wdzięczności za dar Chrztu św. w wymiarze narodowym i indywidualnym każdego z nas, wdzięczności za dar życia konsekrowanego, za dar wszelkich wspólnot – dodawał abp Wacław Depo.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email