Mstów: Symbole Światowych Dni Młodzieży

Trwa Wielki Post. Już niedługo będziemy przeżywać nasze parafialne rekolekcje w czasie których będzie miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Do naszej Parafii przybędą symbole Światowych Dni Młodzieży – Krzyż Światowych Dni Młodzieży i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.
13 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Palmową na placu św. Piotra w obecności papieża Franciszka młodzi Brazylijczycy przekazali młodym Polakom peregrynujące symbole, tzn. krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Od tego czasu symbole peregrynują kolejno po polskich diecezjach. Ideą peregrynacji jest ukazanie krzyża nie tyle w przestrzeni sakralnej, co w szkołach, uniwersytetach, akademikach, szpitalach, zakładach karnych.

22 kwietnia 1984 roku przekazując młodzieży Krzyż Roku Świętego Jan Paweł II powiedział: „Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”. Słowa te zostały następnie umieszczone na peregrynującym po całym świecie krzyżu, nazywanym również Krzyżem Młodych. Od 2003 wraz z Krzyżem Młodych wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani – Opiekunka Ludu Rzymskiego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email