Niemcy: Kongres Konfederacji Kanoników

Kongres Konfederacji Kanoników Regularnych Św. Augustyna, Neustadt an der Weinstrasse – Niemcy, 8 – 12 lipiec 2013.
W 1959 roku z woli Błogosławionego, a właściwie Świętego Papieża Jana XXIII, miała swój początek Konfederacja Kanoników Regularnych św. Augustyna, która została ustanowiona Bullą Papieską „Caritatis Unitas”. Od ponad 50 lat wspólnie pielgrzymujemy i dzielimy się doświadczeniami w świetle św. Augustyna.
Konfederacji przewodniczy Opat Prymas, którym aktualnie jest ks. Opat Bernhard Hermann Backovsky z opactwa Kanoników Regularnych Laterańskich Austriackich w Klosterneuburg. W skład Konfederacji Kanoników Regularnych wchodzą następujące dziewięć Kongregacji: Kanonicy Regularni Laterańscy, Kanonicy Regularni Laterańscy Austriaccy, Kanonicy Regularni Świętego Bernarda, Kanonicy Regularni Św. Maurycego, Kanonicy Regularni Niepokalanego Poczęcia, Kanonicy Regularni Św. Wiktora, Kanonicy Regularni z Windesheim, Kanonicy Regularni Matki Odkupiciela, Kanonicy Regularni Życia Wspólnego.
Kanonicy Regularni Życia Wspólnego zorganizowali w tym roku od 8 do 12 lipca Kongres Konfederacji, który jest organizowany co trzy lata po kolei przez poszczególne kongregacje. Tegoroczny kongres odbył się w centrum kongresowym Herz-Jesus-Kloster Ojców Sercan w miejscowości Neustadt an der Weinstrasse (Nowe miasto na winnej drodze) i liczył ponad 100 uczestników. Były obecne również niektóre Współsiostry Kanoniczki Regularne z Kongegacji Życia Wspólnego. Nasza wspólnota Kongregacji Laterańskiej miała 14 reprezentantów wraz z naszym Przewielebnym Ojcem Opatem Ks. Giuseppe Cipolloni. Wśród tych czternastu współbraci byli obecni Włosi, Argentyńczycy, Brazylijczycy, Francuzi oraz Polacy.
Tematem kongresu był: „św. Augustyn i miłość”. Wykładowcami byli: ks. biskup Luc Ravel, biskup polowy Francji i Kanonik Regularny Św. Wiktora. Ks. biskup przedstawił temat: „Miłość według Św. Augustyna – fundament antropologiczny – kochaj i rób co chcesz”; Ks. dr Notker Baumann, kapłan i docent diecezji Fryburg przedstawił wykład „Ubi humilitas, ibi Caritas – pokora, fundament miłości u Św. Augustyna”; Ojciec Gabriele Ferlisi, Augustianin Bosy przedstawił wykład „Miłość, słodkie słowo – uzupełnienie nauczania augustiańskiego o miłości według Benedykta XVI”; Jego Eminencja Paul Joseph Kardynał Cordes przedstawił wykład zatytułowany „Papież Benedykt, źródła i wskazania dla uczynków miłosierdzia”.
Wszystkie wykłady odbyły się w klimacie braterstwa i radości. Była to piękna i poszerzona wspólnota kanonicza. Różne języki nas nie podzieliły, ale czuliśmy się tak, jakbyśmy znali się od zawsze.
Na przemian Opaci – Przełożeni Generalni przewodniczyli w różnych językach, liturgii oraz różnym celebracjom. W każdym momencie i wszędzie można było odczuć klimat refleksji oraz modlitwy! Przewidziano również dzień poświęcony uczeniu się życia braterskiego, kultury i sztuki. W środę, 10 lipca odwiedziliśmy w Speyer piękną romańską katedrę. Nazywana została Katedrą Imperatora. W wolnej chwili mogliśmy wysłuchać koncertu organowego. Katedralne organy bez cienia wątpliwości są majestatyczne i bardzo nowoczesne… były czymś nadzwyczajnym! Później odmówiliśmy Liturgię Godzin, której przewodniczył ks. biskup diecezji Speyer. Odwiedziliśmy również pobliski klasztor św. Magdaleny. W tym konwencie, w którym do dzisiaj obecne są siostry Dominikanki, rozpoczęła się droga do nawrócenia Edyty Stein – Świętej Teresy Benedykty od Krzyża. Można zobaczyć pokój w którym mieszkała w latach 1923-1931, oraz aule gdzie wykładała. Piękny film przybliżył nam życie Świętej. Po obiedzie w pobliskiej restauracji, pojechaliśmy do przepięknego Sanktuarium Matki Bożej Dobrego Serca w Waghäusel, gdzie od momentu fundacji około 1600 roku do 2000 roku byli franciszkanie i kapucyni. Dzisiaj w tym miejscu posługuje pięciu współbraci Kanoników Regularnych Życia Wspólnego. Sanktuarium znajduje się na terenie diecezji Fryburg. Sanktuarium zostało nam przedstawione przez dwoje świeckich ludzi, którzy opowiedzieli nam jak wygląda aktywność charytatywna niemieckiego Caritas. Potem odbyły się uroczyste Nieszpory oraz Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa diecezji Fryburg. Później mieliśmy kolację przygotowaną przez parafian, którzy aktywnie pomagają naszym Współbraciom. Powróciliśmy do naszej bazy w Neustadt. Podczas kongresu odbywały się również spotkania w grupach. Podzieleni na języki szukaliśmy pogłębienia w pewnych punktach wykładów, które zostały nam przedstawione. Była to dla nas wielka pomoc, a także wsparcie i sugestie, które nie mają granic geograficznych, ponieważ wszyscy pracujemy, aby głosić Królestwo Niebieskie.
Podczas kongresu odbyła się Rada Prymasa Konfederacji, która wybrała miejsce następnego Kongresu, który odbędzie się za trzy lata.
Następny Kongres odbędzie się w 2016 roku w Asyżu (Włochy). Oczywiście wielu z nas pragnie bardzo mocno przyjechać do tego „miasta szczególnie bliskiemu wszystkim!”
Ks. Giuseppe Ganassin CRL

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email