Nowy biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej! – TVP Olsztyn

Został nim mianowany ks. Janusz Ostrowski, zastępca wikariusza sądowego archidiecezji warmińskiej. Ojciec Święty Franciszek przydzielił mu stolicę tytularną Caltadria.
 

TVP OLSZTYN – reportaż
Kiedy w 2016 r. ks. Janusz Ostrowski świętował 25. rocznicę święceń kapłańskich, podczas Eucharystii w kościele w Klewkach, gdzie od lat wspomaga tamtejszego proboszcza, powiedział: – Dziękuję Bogu za minione lata posługi kapłańskiej. Jestem wdzięczny Mu za każdego człowieka, którego spotkałem na swojej drodze życia. Każde spotkanie to dar Boży. Dojrzałość człowieka mierzy się wdzięcznością. Jeżeli potrafię być wdzięczny, to znaczy, że jestem człowiekiem dojrzałym.
Dziś archidiecezja warmińska świętuje jego wybór na biskupa pomocniczego.
Ks. Janusz Ostrowski urodził się w 1964 r. w Olsztynie. Pochodzi z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W latach 1985-1991 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. i przez 2 lata pracował w parafii pw. św. Katarzyny w Braniewie jako wikariusz.
W 1993 r. został skierowany na studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie „Gregorianum”, które ukończył w 1997 r., uzyskując stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. Potem pracował w Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum”, gdzie w latach od 1998-1999 pełnił funkcję wicerektora. W roku 1999 wyjechał do pracy na misjach w Afryce.
Od początku swojego wyjazdu pracował w Togo, w diecezji Sokode. Był wikariuszem w parafii St. Joseph Artisan w miejscowości Adjengre. W 2006 r. powrócił do archidiecezji warmińskiej.
Ksiądz Janusz jest obecnie pracownikiem Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej oraz wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Za: Krzysztof Kozłowski, foto, http://olsztyn.gosc.pl/doc/4531017.Nowy-biskup-pomocniczy-archidiecezji-warminskiej

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email