Odpowiedzi na powołaniowe pytania, czyli droga rozeznania powołania w Zakonie Kanoników Regularnych


Jak wygląda pierwszy krok? – Pierwszy krok nie należy do nas. Pierwszy krok należy do Jezusa. On pierwszy wybiera i proponuje ten niezwykły styl życia według rad ewangelicznych, Reguły św. Augustyna oraz trzech ślubów:

* posłuszeństwa
* czystości
* życia wspólnego bez własności

Skąd wiemy, że zostaliśmy powołani do życia zakonnego? – Mówi nam o tym Bóg na różne sposoby: przez wydarzenia życia i słuchanie Słowa Bożego, tęsknotę za Jezusem, miłość do Niego, zafascynowanie się Ewangelią i modlitwą, pragnienie zostania Kanonikiem Regularnym, umiłowanie służby dla drugiego człowieka i na wiele innych sposobów. Aby mieć pewność Bożego powołania do życia zakonnego rozeznajemy powołanie nie tylko na osobistej modlitwie, ale także w rozmowach ze spowiednikiem, ojcem duchownym, duszpasterzami w parafii, duszpasterzem powołań, a także przez uczestnictwo w rekolekcjach lub dniach skupienia.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby zostać Kanonikiem Regularnym? – Pierwszym warunkiem jest oczywiście powołanie przez Boga do wspólnoty Kanoników Regularnych, o czym pisaliśmy w punkcie 1 i 2. Następny warunek to poznanie i umiłowanie Zakonu Kanoników Regularnych oraz szczere i gorące pragnienie, aby w tym żyć i służyć.

Ważne są trzy przymioty:

* świętość
* mądrość
* zdrowie

Czy trzeba znać wcześniej zakon Kanoniów Regularnych, aby do niego wstąpić? – Zdecydowanie tak. Jedną z motywacji zostania Kanonikiem jest pragnienie życia w tym, a nie innym zakonie lub jakaś fascynacja życiem kanoniczym, a pragnienia i fascynacja rodzą się z poznania.

Jak można poznać zakon? – Niektórzy z nas poznawali zakon od początków swojego życia, gdy wychowywali się w parafiach kanonickich. Inni poznawali kanonickie życie uczestnicząc w ogólnopolskich spotkaniach organizowanych przez zakon np.: Warszawska Piesza Pielgrzymka, Warsztaty Liturgiczno – Muzyczne, rekolekcje, dni skupienia itp. Niektórzy nasi współbracia odkryli swoje powołanie w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie przybywając tam z pielgrzymką. Dla wielu pierwszym krokiem w poznawaniu zakonu kanonickiego była lektura książek o kanonikach lub informacje zdobywane w Internecie.

Jak nawiązać pierwszy kontakt z zakonem? – Najlepiej napisać lub zadzwonić do Kanonickiego Ośrodka Powołań. Duszpasterz Powołań odpowie na każde pytanie (o ile będzie umiał). Można wtedy rozpocząć proces poznawania zakonu i zaprzyjaźnienia się z nim. Taki proces trwa rok lub minimum kilka miesięcy. Poprzez Kanonicki Ośrodek Powołań można zdobyć informacje o możliwościach przyjazdu na rekolekcje lub na indywidualne dni skupienia. W czasie takich zjazdów jest możliwość poznania życia Kanoników.

Jak wyglądają etapy wstępowania do zakonu? – Składanie dokumentów dokonuje się w dwóch fazach. Najpóźniej do 10 czerwca należy dostarczyć do klasztoru w Krakowie na adres księdza Wizytatora następujące dokumenty:

* aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania
* podanie o przyjęcie do Zakonu własnoręcznie podpisane
* szczegółowy życiorys własnoręcznie podpisany
* 4 podpisane fotografie

Do 7 lipca należy dostarczyć

* świadectwo maturalne
* opinię księdza proboszcza i katechety
* świadectwo zdrowia
*świadectwo niekaralności

Jak wygląda formacja do życia zakonnego i kapłaństwa?

1.Kilkumiesięczny kontakt z Duszpasterstwem Powołań przed podjęciem decyzji powołaniowej. Im dłuższy tym lepiej. Może nawet trwać od początku szkoły średniej.

2. Trzytygodniowy postulat w jednym z kanonickich klasztorów. Rozpoczyna się w połowie sierpnia. Jest to czas rozeznawania własnego powołania.

3. Roczny nowicjat w Gietrzwałdzie. Rozpoczyna się przyjęciem do zakonu w uroczystość św. Augustyna, czyli 28 sierpnia. Nowicjat jest „czasem pustyni”. To forma wydłużonych rekolekcji. Nowicjusze przez modlitwę, studium i pracę poznają Boga, siebie i zakon.

4. Formacja seminaryjna, która trwa minimum 6 lat. Po nowicjacie 28 sierpnia w uroczystość św. Augustyna, klerycy składają swoje pierwsze śluby zakonne na 3 lata. W październiku rozpoczynają studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologicznym UWM w Olsztynie . Studia kończą się obroną pracy magisterskiej. Absolwenci mają uprawnienia do pracy w szkolnictwie. Na początku piątego roku klerycy mogą składać śluby wieczyste, rok później mogą otrzymać święcenia diakonatu, a po kolejnym roku święcenia kapłańskie. W naszym zakonie formacja klerycka trwa minimum 6 lat. Może trwać dłużej w zależności od osobistych uwarunkowań kandydata do kapłaństwa.

Jak wygląda kanonicki strój zakonny? Strojem zakonnym kanonika regularnego jest sutanna czarna z krótką pelerynką, noszona w dzień powszedni oraz sutanna biała (papieska) noszona w dni świąteczne oraz niedzielę z podwójnymi rękawami, na którą zakłada się komżę oraz mucet. Klerycy noszą sutannę czarną duchowieństwa diecezjalnego.

Jak wygląda plan dnia w seminarium?
06:00 – Pobudka
06:30 – Rozmyślanie
07:00 – Jutrznia i Godzina Mniejsza
07:30 – Śniadanie
08:30 – Wykłady na UWM w Olsztynie
12:45– Obiad
13:30– Godzina Czytań
15:00 – Studium (w piątki praca fizyczna, a w środy i niedziele przechadzka)
17:40 – Nieszpory
18:00 – Eucharystia
18:45 – Kolacja
19:15– Rekreacja wspólnotowa
20:00 – Kompleta
21:00 – Silentium

W jakim wieku można wstąpić do naszego zakonu?
Do naszego Zakonu przyjmujemy mężczyzn, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Czy przyjmujemy osoby usunięte z innych seminariów duchownych? Zgodnie z Dyrektorium Polskiej Prowincji Kanoników Regularnych  nie przyjmujemy osób usuniętych z innych seminariów.

Czy w Zakonie Kanoników Regularnych przyjmuje się kandydatów na braci zakonnych?

Tak. Obecnie w naszym Zakonie mamy trzech braci.

Formacja braci zakonnych trwa kilka lat, zaczyna się od kilkumiesięcznego postulatu. Następnie kandydat na brata rozpoczyna roczny nowicjat w Gietrzwałdzie. Po złożeniu pierwszych ślubów, wypełnia różne posługi i zadania w klasztorze. Bracia nie odbywają studiów filozoficzno-teologicznych przygotowujących do kapłaństwa, dlatego aby zostać bratem zakonnym nie jest wymagane świadectwo maturalne.

Formacja braci zakonnych kończy się złożeniem ślubów wieczystych. Wtedy otrzymują białą sutannę.

Przydatne dane kontaktowe

Wizytator Zakonu
Dariusz Kaczyński CRL
Klasztor Bożego Ciała
Bożego Ciała 26
31-059 Kraków
(12) 430 62 94
e-mail: wizytator@kanonicy.pl

Magister Kleryków i Nowicjuszy
ks. Jarosław Klimczyk CRL
ul. Kościelna 4
11-036 Gietrzwałd
e-mail: kanonicy@gmail.com
Tel. 609 413 003

Duszpasterz Powołań
ks. Łukasz Murański CRL
ul. Kościelna 4
11-036 Gietrzwałd
e-mail: muranski.lukasz@interia.pl
Tel. 530 896 697

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email