Ojciec Święty zatwierdził wybór opata

22 maja 2015 roku Ojciec Święty zatwierdził wybór na opata terytorialnego opactwa Św. Maurycego ks. Jean-César Scarcella, C.R.A. Kapituła dokonała wyboru 10 kwietnia 2015 jednak do czasu potwierdzenia wyboru przez papieża Franciszka, członkowie kapituły byli zobowiązani do nieujawniania nazwiska nowego opata.
 
Ks. Jean-César Scarcella urodził się w Montreux 28 grudnia 1951 r. Po uzyskaniu matury w Kolegium Opactwa św. Maurycego, przez dwa lata studiował medycynę na Uniwersytecie w Lozannie, następnie poświęcił się studiom muzycznym w Instytucie Muzycznym w Lozannie, otrzymując w 1982 roku dyplom nauczyciela fortepianu. Nowicjat w Opactwie św. Maurycego rozpoczął w 1984 roku a cztery lata później złożył profesję wieczystą. Po studiach filozoficzno-teologicznych na Uniwersytecie w Frybyrgu święcenia prezbiteratu przyjął 31 marca 1990 roku. Posługę pastoralną rozpoczął jako wikariusz w Aigle (1990-1992) a następnie proboszcz w Bex (1992-2009). W opactwie zostały powierzone mu różne funkcje: animatora liturgicznego bazyliki opackiej, radnego opata, rektora bazyliki, zakrystianina i mistrza chóru. W 2009 roku został mianowany przeorem, wikariuszem generalnym opactwa terytorialnego, a także magistrem nowicjuszy. Funkcje te pełnił do czasu wyboru na opata.
Benedykcja opacka odbędzie się w bazylice w Saint-Maurice w sobote 1 sierpnia 2015 roku.
Polecamy ks. Jean-César naszym modlitwom, życząc mu Bożego błogosławieństwa w posługiwaniu zakonowi.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email