Pismo Kleryckie COR UNUM

Już prawie 20 lat klerycy w Zakonie Kanoników Regularnych Laterańskich wydają czasopismo „Cor Unum”. W tym miejscu zebraliśmy wszystkie archiwalne numery. Zapraszamy do lektury. 

Redakcja “Cor Unum” składa serdeczne podziękowania tym, którzy modlitwą wspierają naszą pracę.
Słowa wdzięczności kierujemy także pod adresem naszych Współbraci, którzy przyczyniają się do rozprowadzania naszego pisma na terenie swoich parafii.
Wszystkim dziękujemy za życzliwość i wsparcie finansowe.

 

Redaktor naczelny: kl. Tomasz Szymaszek CRL 

Korekta: Magdalena Pawłowicz

Redakcja Cor Unum

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

ul. Bożego Ciała 26
31-059 KRAKÓW
tel. (12) 428-29-80
e-mail: redakcjastrony.kanonicy@gmail.com

 

 

Numer Konta Seminaryjnego:
Konto: PKO BP SA I o/KRAKÓW

13 1020 2892 0000 5602 0187 7265

(z dopiskiem “na pismo Cor Unum”)

Wszystkim, którzy swoją ofiarnością przyczyniają się do rozwoju naszego pisma składamy serdeczne podziękowania.

Czytelnia

NUMER 2019_NR_2

   

NUMER 2019_NR_1

   

NUMER 2018_NR_2

   

NUMER 2018_NR_1

   

NUMER 2017_NR_3

   

NUMER 2017_NR_2

   

NUMER 2017_NR_1

   

NUMER 2016_NR_3

   

NUMER 2016_NR_2

   

NUMER 2016_NR_1

   

NUMER 2015_NR_3

   

NUMER 2015_NR_2

   

NUMER 2015_NR_1

   

NUMER 2014_NR_3

   

NUMER 2013_NR_3

   

NUMER 2013_NR_2

   

NUMER 2013_NR_1

   

NUMER 2012_NR_3

   

NUMER 2012_NR_2

   

NUMER 2012_NR_1

   

NUMER 2011_NR_3

   

NUMER 2011_NR_2

   

NUMER 2011_NR_1

   

NUMER 2010_NR_3

   

NUMER 2010_NR_2

   

NUMER 2010_NR_1

   

NUMER 2009_NR_3

   

NUMER 2009_NR_2

   

NUMER 2009_NR_1

   

NUMER 2008_NR_3

   

NUMER 2008_NR_2

   

NUMER 2008_NR_1

   

NUMER 2007_NR_3

  

NUMER 2007_NR2

   

NUMER 2007_NR1

   

NUMER 2006_NR2

   

NUMER 2006_NR1

   

NUMER 2005_NR3-4

   

NUMER 2005_NR1-2

   

NUMER 2004_NR1

   

NUMER 2004_NR2

   

NUMER 2004_NR3

   

NUMER 2004_NR4

   

NUMER 2003_9

   

NUMER 2003_8

   

NUMER 2003_7

   

NUMER 2003_6

   

NUMER 2003_4

   

NUMER 2003_3

   

NUMER 2002_4

   

NUMER 2002_3

   

NUMER 2002_2

   

NUMER 2002_1

   

NUMER 2001_1

   
 

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email