Ochrona Dzieci i Młodzieży – Fundacja Świętego Józefa

Obraz świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus – kaplica w Gietrzwałdzie (XIX w.)

Koordynatorzy w Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych


Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży:

Delegat Wizytatora ds. ochrony dzieci i młodzieży:
ks. Piotr Adamus CRL
ul. Bożego Ciała 26
31-059 Kraków
tel. (12) 430 60 16,  501 480 352,
e-mail: piotr.adamus@onet.pl

Duszpasterz osób pokrzywdzonych i ich rodzin:

ks. Jarosław Klimczyk CRL 
ul: Klasztorna 1
11-036 Gietrzwałd 
tel. 609 413 003
e-mail: klimjaro@gmail.com

 

Informacje


W zgodzie z normami Stolicy Apostolskiej oraz wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi dochodzeń ws. nadużyć seksualnych duchownych wobec osób niepełnoletnich, w Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich mianowany został Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży. Od 1 kwietnia 2024 roku jest nim ponownie ks. Piotr Adamus CRL. Jego zadaniem jest prowadzenie komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego we wspomnianych przypadkach. 

Mianowany został również duszpasterz “niosący pomoc duchową ofiarom przestępstwa wykorzystania seksualnego przed ukończeniem 18. r. ż., ich rodzinom oraz wspólnotom zranionym przez wykorzystanie w środowisku pracy kościelnej”. Od 1 września 2015 roku jest nim ks. Jarosław Klimczyk CRL w Gietrzwałdzie. 

Należymy do ogólnokościelnego systemu ochrony i prewencji oraz pomagania i towarzyszenia – Fundacja Świętego Jóżefa 

Fundacja Świętego Józefa


Maryjne Centrum Pomocy Rodzinie w Gietrzwałdzie to punkt konsultacyjny dla osób borykających się z problemami uzależnień oraz dla ich rodzin.

OTU to prywatny ośrodek terapii uzależnień, który powstał z inicjatywy Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Oferuje pomoc pacjentom uzależnionym od alkoholu, hazardu i leków. Jest ośrodkiem stażowym i ma podpisany kontrakt z NFZ.

Więcej informacji na stronie ośrodka:  www.otu.pl

tel/fax:
+48 87 619 93 26
+48 87 619 93 27

e-mail: otu@otu.pl
administracja@otu.pl

Dojazd:

PKP (trasa: Olsztyn – Ełk – Białystok).
PKS (trasa: Ełk – Stare Juchy – Giżycko)

Ośrodek Terapii Uzależnień Stare Juchy
ul. Mazurska 33
19-330 Stare Juchy k.Ełku

Ośrodek Terapii Uzależnień Stare Juchy otworzył nowy oddział prowadzący terapię w systemie dziennym w Ełku. Tym samym Ełk dołączył do grona miast, w których wprowadzone są najnowsze trendy leczenia uzależnień – polegające na prowadzeniu codziennej, kilkugodzinnej terapii bez izolowania pacjenta od jego życia prywatnego. Realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, leków, hazardu, a także dla osób z rodzin z problemem alkoholowym – tzw. współuzależnionych – żon, matek alkoholików oraz dorosłych ich dzieci.

Nasza placówka ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc leczenie jest bezpłatne i honorowane przez ZUS. Pacjenci otrzymują zwolnienia lekarskie na cały czas terapii.
Telefon +48 87 737 99 33
Więcej informacji na stronie oddziału: http://otu.elk.pl/

Położenie
Oddział Dzienny usytuowany jest w Ełku, na tyłach budynku przy ulicy Wojska Polskiego 53 (zejście w dół przy Jubilerze).

Oddział Dzienny Psychiatryczny stanowi jedną z form leczenia psychiatrycznego. Nasza placówka prowadzi zajęcia dla osób z chorobami psychicznymi, a także dla osób z zaburzeniami osobowości.

Pracownicy Oddziału to wykwalifikowana kadra spełniająca wymogi Ministerstwa Zdrowia:

  • lekarze psychiatrzy
  • psycholodzy
  • psychoterapeuci
  • terapeuta zajęciowy
  • pedagog
  • Terapia kontynuowana jest przez okres 3 miesięcy. Leczenie w placówce jest bezpłatne i honorowane przez ZUS. Pacjenci mogą otrzymać zwolnienie lekarskie na czas odbywania terapii.http://www.psychiatriaelk.pl