Jacek Krzewicki CRL

Ks. Jacek Krzewicki CRL pochodzi z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). Obecnie pełni funkcję ekonoma Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Ks. Jacek jest założycielem fundacji „OTUlony w nadzieję”, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz budowniczym i prezesem Ośrodka Terapii Uzależnień w Starych Juchach k/ Ełku.

„Rozmowy o uzależnionych kobietach”

Książka jest owocem zorganizowanej w październiku 2006 r. przez fundację „OTUlony w nadzieję…” i Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach koło Ełku ogólnopolskiej konferencji „Uzależnienia u kobiet-diagnoza, terapia, specyfika podejść terapeutycznych”. Spotkanie wybitnych autorytetów, wygłoszone referaty, przeprowadzone warsztaty i dyskusje uświadomiły autorom publikacji, że jest to niezwykle ważne, choć często niezauważane zjawisko.

Korzystając z możliwości rozmowy z uczestnikami konferencji, autorzy książki pytali o to, co wydawało się ważne i ciekawe. Z dr Bohdanem Woronowiczem rozmawiali o specyfice kobiecego alkoholizmu, z mgr Magdaleną Ilnicką o społecznej percepcji kobiecego picia. Dr Anna Basińska opowiedziała o biologicznym aspekcie alkoholizmu kobiet, a prof. Lucyna Golińska o relacjach między osobowością a uzależnieniem. Mgr Leszek Sagadyn udzielił wywiadu o terapii uzależnionych z zaburzeniem osobowości borderline, a mgr Agnieszka Litwa o przemocy wobec pijących kobiet. Cykl rozmów zamyka opowieść dr Ewy Woydyłło o tym, jak kobiety wychodzą z alkoholizmu.

W niniejszym wydawnictwie autorzy przedstawili zapis swoich rozmów, czyniąc to z przekonaniem, że dyskusja o uzależnieniach kobiet musi zacząć się od przekazywania podstawowych informacji.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email