Ks. Tadeusz Masłowski CRL -twórczość


Ks. Tadeusz Masłowski CRL
– wieloletni duszpasterz, katecheta i proboszcz parafii Bożego Ciała w Krakowie oraz były kapelan wojskowy. Obecnie Ks. Tadeusz nadal pracuje i mieszka w klasztorze Bożego Ciała w Krakowie pełniąc funkcję ojca duchownego Zakonnego Wyższego Seminarium Duchownego Kanoników Regularnych.

Ks. Tadeusz jest autorem poczytnej serii książek „Modlitewniki większe”. Na cykl składają się książki zawierające modlitwy ku czci świętych, którzy cieszą się szczególnym kultem w naszej Ojczyźnie. Do każdego z modlitewników dołączona jest płyta z pieśniami i melodiami.

 


 

 

„Pod Twoją Obronę” – Nieustanna modlitwa za Ojczyznę i Kościół – modlitewnik różańcowy.

Modlitewnik ten jest przeznaczony dla tych, którzy biorą sobie do serca nieustanne zachęty Najświętszej Maryi Panny do odmawiania Różańca, powtarzane w cudownych objawieniach na całej ziemi. Matka Boża ciągle na nowo wręcza ludziom skuteczne narzędzie pomocne w walce z narastającym złem i moralnym zamieszaniem.

Także Polska z trudem opiera się współczesnym trendom zakłamania i rozmywania wartości moralnych. Polacy wierzą jednak , że Różaniec Maryjny ma moc zapewnienia im lepszej, chrześcijańskiej przyszłości.

Święty Jan Paweł II w Liście apostolskim o Różańcu pisze: „Weźcie znów ufnie do ręki koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią w kontekście codziennego życia… Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny jest  modlitwą o sercu chrystologicznym.

Ten modlitewnik to nieme tylko kilkanaście propozycji rozważań różańcowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lecz także przewodnik po Różańcu i jego historii oraz zbiór świadectw mówiących o tym, jak wielki wpływ wywiera na losy poszczególnych ludzi i świata.          


ks. Tadeusz Masłowski CRL

 

 


 

 

„Modlitwy i pieśni do Świętego Józefa”
Pozycja ta to najbardziej obszerny w języku polskim zbiór modlitw, nowenn i innych szczególnych nabożeństw oraz 92 pieśni ku czci św. Józefa, Oblubieńca, Żywiciela i Obrońcy Syna Bożego.
Cały prezentowany zbiór został również udostępniony na płycie CD, a dodatkowo – do pieśni – nagrane są również melodie. Na końcu znajduje się galeria pięknych, kolorowych obrazów św. Józefa, wśród nich te najbardziej znane i czczone w Kaliszu i Krakowie.

„Dziś też mamy nieustanne powody do tego, aby św. Józefowi polecać każdego człowieka.”
„Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele każdego i wszystkich”


(sługa Boży Jan Paweł II, Papież,
Adhortacja Apostolska „Redemptoris Custus”)

 


 

 

„Litanie i Modlitwy”
Z radością witam pozycję, wydawniczą „Litanie i Modlitwy”, zebrane i wydanie przez księdza Tadeusza Masłowskiego,(ówczesnego) proboszcza parafii Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu.
Znajomość moja z autorem sięga drugiej połowy lat 50-tych, kiedy byłem wykładowcą w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu, a ksiądz Tadeusz był moim słuchaczem.
Fakt, że autor jako młody ksiądz pełnił obowiązki kapelana księdza biskupa Karola Wojtyły w latach 1960-61, wywarł trwały ślad na jego pracę kapłańską i zaangażowanie duszpasterskie.
Zebrane w jednej pozycji książkowej, najczęściej odmawiane lub śpiewane litanie w czasie nabożeństw, i nadto powiększona czcionka, zapewne będą dobrze przyjęte przez wszystkich użytkowników.
Wydrukowane w tej książce modlitw są wyrazem żywej wiary naszego Narodu i chlubnie świadczą o jego pobożności. Wezwania Litanii często mieszczą w sobie głęboką myśl teologiczną. Uważne ich odmawianie czy śpiewanie pogłębiają naszą wiedzę religijną.
Składam autorowi tego pożytecznego i pięknie wydanego dziełka podziękowanie za włożoną pracę. Życzę też następnych pozycji wydawniczych.
Autorowi i użytkownikom chętnie udzielam biskupiego błogosławieństwa.


+ bp Albin Małysiak
Kraków, 10.02.2002

 

 


 

 

„Modlitwy i pieśni do Matki Bożej”


Książka ta to bardzo pożyteczna i wyjątkowa pozycja, zawiera bowiem ogromną liczbę modlitw (532), litanii (12) i pieśni (206) ku czci Najświętszej Maryi Panny – Matki naszego Zbawiciela. Czytając je, widać jak bogata jest ich treść, jak pięknie i wnikliwie oddają różne sytuacje duszy ludzkiej. Wskazują też, zagubionemu dziś człowiekowi, gdzie i jak szukać skutecznej pomocy. Tylko w Bogu, do Którego zawsze prowadzi Maryja, jest nasza moc i życiowe zwycięstwo.
Zbiór ten stanowi również piękny dokument maryjnej duchowości wielu świętych, którzy pozostawiając nam modlitwy do Matki Bożej, a także zmarły ostatnio Umiłowany Ojciec św. Jan Paweł II ze swoim zawołaniem „TOTUS TUUS”, są wyrazistym i czytelnym przykładem dla nas.
Ks. Tadeuszowi Masłowskiemu za włożony trud zebrania tak wielu modlitw, litanii i pieśni ioraz udostępnienie tego na płycie CD oraz wydawnictwu Pijarów składam serdeczne podziękowania.


ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL

 

 


 

 

„Modlitwy i pieśni do Świętego Józefa”
Pozycja ta to najbardziej obszerny w języku polskim zbiór modlitw, nowenn i innych szczególnych nabożeństw oraz 92 pieśni ku czci św. Józefa, Oblubieńca, Żywiciela i Obrońcy Syna Bożego.
Cały prezentowany zbiór został również udostępniony na płycie CD, a dodatkowo – do pieśni – nagrane są również melodie. Na końcu znajduje się galeria pięknych, kolorowych obrazów św. Józefa, wśród nich te najbardziej znane i czczone w Kaliszu i Krakowie.

„Dziś też mamy nieustanne powody do tego, aby św. Józefowi polecać każdego człowieka.”
„Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele każdego i wszystkich”


(sługa Boży Jan Paweł II, Papież,
Adhortacja Apostolska „Redemptoris Custus”)

 

 


 

 

„Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej”
To niewielkie dziełko w sposób skonkretyzowany zawiera zbiór modlitw i pieśni do Matki Bożej Łaskawej.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email