Reguła św. Augustyna

„Nade wszystko, bracia najmilsi, miłujcie Boga, a następnie i bliźniego”

Reguła św. Augustyna

„A zatem żyjcie wszyscy w jedności i zgodzie, i czcijcie w sobie nawzajem Boga”

Reguła św. Augustyna

„Nie starajcie się podobać ubiorem, lecz dobrym postępowaniem”

Reguła św. Augustyna

„Niech nikt nie pracuje dla siebie, ale wszystko niech będzie robione dla wspólnego dobra”

Reguła św. Augustyna

"Gdy w psalmach i hymnach modlicie się do Boga, rozważajcie w ciszy serca swego to, co wypowiadacie głośno".

NAJNOWSZY TEKST